wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - profesor zwyczajny 
E-mail:
wladyslaw.zuziak@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Etyki 
Dyżur dydaktyczny:
Dyżur w II semestrze r.a. 2018/19:czwartek, godz. 14.00 - 14.45, Bern.3, sala 114 (po wcześniejszym potwierdzeniu mailowym). 

Curriculum Vitae

 • 2018 - Wykład gościnny na Katolickim Uniwersytecie w Seulu: "Freedom, Solidarity and Responsibility (13.09.2018)”
 • 2018 - Wykład gościnny na Uniwersytecie w Tokyo: Human Education and Values, 03.10.2018
 • 2017 - Visiting professor: Instytut Filozofii „Edyty Stein” w Granadzie oraz Centrum Kultury „Nuevo Inicio” (10.04 – 15.05.2017). Wykłady z personalizmu i hermeneutyki francuskiej
 • 2015 - Guest professor: Notre Dame University, USA; (kwiecień/maj)
 • 2015 - Visiting professor: Uniwersytet "La Sabana", Bogota; (semestr letni 2015/16)Wykłady semestralne: (1) Personalizm i francuska filozofia ducha (2) Metafizyka/Teodycea.
 • 2013 - tytuł naukowy profesora
 • 2013 - Wiceprzewodniczący FUCE (Fédération des Universités Catholiques Européennes)
 • 2010 - Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2009 - Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej
 • 2004 - przewodniczący sekcji europejskiej COMIUCAP-u (Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de Philosophie)
 • 2003 - profesor nadzwyczajny PAT w Krakowie; katedra Etyki
 • 2000 - Dziekan Wydziału Filozoficznego PAT
 • 1999 - Habilitacja, Wydział Filozoficzny PAT w Krakowie
 • 1993 - stypendium naukowe na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie (I-IX)
 • 1991 - stypendium naukowe na Uniwersytecie Katolickim S. Cuore w Mediolanie (VI-VIII)
 • 1990 - doktorat z filozofii, Wyższy Instytut Filozoficzny w Katolickim Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve
 • 1986 - licencjat „komplementarny” z filozofii, Wyższy Instytut Filozoficzny w Katolickim Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve
 • 1982 - licencjat z teologii (w rozumieniu prawa kanonicznego), Wydział Teologiczny PAT w Krakowie
 • 1977 - magisterium z teologii, Papieski Fakultet Teologiczny w Krakowie

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Katolicyzm i liberalizm – czy naprawdę trudna koegzystencja? [w:] S. Koperek [red.], Introibo ad altare Dei, Kraków: WN PAT 2008, s. 1029-1041.
 •      [szukaj w bibliotece] Ravaisson – Mollien Jean Gaspard – Félix (Félix Ravaisson) [w:] [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, s. 654-656.
 •      [szukaj w bibliotece] Saisset Émile Edmond [w:] [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, s. 895-897.
 • Scientific authority and moral authority [w:] Ph. Capelle [red.], Le filosofia como mediacion, Mexico: Universidad Iberoamericana 2007, s. 295-308.
 •      [szukaj w bibliotece] Kształtowanie się osoby w wymiarze moralnym [w:] W. Zuziak [red.], Wokół tożsamości człowieka, Kraków: WN PAT 2006, s. 91-109.
 •      [szukaj w bibliotece] Jak przywrócić sumienie w życiu indywidualnym i społecznym [w:] Zuziak W., Jagiełło J [red.], Sumienie w świecie wolności, Kraków: Wydział Filozoficzny PAT, Znak 2007, s. 273-289.
 •      [szukaj w bibliotece] Prawo a wartości etyczne [w:] Filek J., Sosenko K. [red.], Poznać człowieka. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007, s. 231-240.
 • Antynomie wolności i równości. Wyzysk w społeczeństwie demokratycznym [w:] Sosenko K. [red.], Wyzysk ekonomiczny współcześnie, Kraków: Akademia Ekonomiczna 2007, s. 103-123.
 •      [szukaj w bibliotece] W jaki sposób indywidualizm redukuje człowieka [w:] Cz. Piecuch [red.], Kondycja człowieka współczesnego, Kraków: Universitas 2006, s. 27-44.
 • Sprawiedliwość i interesy – o ustroju doskonałym i o ustroju najlepszym z możliwych [w:] A. Węgrzecki [red.], Konflikt interesów – konflikt wartości, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005, s. 125-139.
 • Odpowiedzialność człowieka za środowisko naturalne [w:] E. Dymowski OFM [red.], Zakon Braci Mniejszych wobec wyzwań współczesnej kultury, Kraków: Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów 2005, s. 77-97.
 • Europa wspólnotą wartości [w:] P. Kawa [red.], Szkice o przyszłości Unii Europejskiej, Kraków: Europejskie Centrum Nowych Technologii i Innowacji Finansowych 2005, s. 47-53.
 •      [szukaj w bibliotece] Etyka społeczna ks. Tadeusza Ślipki SJ wobec współczesnej myśli filozoficznej [w:] S. Ziemiański [red.], Philosophia vitam alere. Prace dedykowane prof. Romanowi Darowskiemu SJ, Kraków: Wydawnictwo “Ignatianum”, Wydawnictwo WAM 2005, s. 755-762.
 •      [szukaj w bibliotece] Obywatel – bliźni [w:] Jagiełło J., Zuziak W. [red.], „Bądź wolność Twoja”. Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym, Kraków: Wydawnictwo Znak, Wydział Filozoficzny PAT 2005, s. 103-116.
 • Dlaczego trzeba zainteresować się autorytetami? [w:] [red.], Lex Tua in Corde Meo, Kraków: 2004, s. 729-744.
 •      [szukaj w bibliotece] Chancen und Herausforderungen des Katholizismus während der politischen Umgestaltung in Polen [w:] [red.], Świadek Chrystusowych cierpień (1P 5, 1). Prace dedykowane Profesorowi Adamowi Kubisiowi, Kraków: WN PAT 2004, s. 273-291.
 •      [szukaj w bibliotece] Ja-Ty-On: dojrzewanie do Boga poprzez dialog [w:] J. Jagiełło, W. Zuziak [red.], Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne ks. Józefa Tischnera, Kraków: Wydawnictwo Znak, Wydział Filozoficzny PAT 2004, s. 113-128.
 • Si la philosophie orthodoxe peut nous inspirer? [w:] [red.], Raison philosophique et christianisme à l’aube du 3 éme troisième millénaire, Paris: Editions du Cerf 2004, s. 211-216.
 • Nauka i religia – w poszukiwaniu jedności [w:] [red.], Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiąclecia, Kraków: 2004, s. 445-451.
 •      [szukaj w bibliotece] Wiara rozpaczy i wiara nadziei [w:] M. Urban, W. Zuziak [red.], Człowiek wobec rozpaczy w filozofii Sorena Kierkegaarda, Kraków: WN PAT 2004, s. 211-238.
 • Conformity and the Responsibility of Science [w:] Ulf Görman, Willem B. Drees, Hubert Meisinger [red.], Studies in Science and Theology. Creating Techno S@piens? Values and Ethical Issues in Theology, Science and Technology, Lund: Lunds Universitet 2003, s. 95-104.
 •      [szukaj w bibliotece] Czy demokracja może przetrwać bez wartości [w:] S. Koperek [red.], Servo Veritatis. Materiały międzynarodowej konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II, Kraków: WN PAT 2003, s. 93-107.
 •      [szukaj w bibliotece] Etyka chrześcijańska wobec rozwarstwienia materialnego [w:] Węgrzecki A. [red.], Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2003, s. 67-78.
 • Two ways of maturing to catholicism [w:] Bremer J, Janusz R [red.], Philosophia rationis magistra vitae, Kraków: Ignatianum, WAM 2005, s. 412-436.
 •      [szukaj w bibliotece] Dojrzewanie człowieka do godności [w:] S. Koperek [red.], Testi Ioannis Pauli II, Kraków: WN PAT 2009, s. 169-182.
 •      [szukaj w bibliotece] Samotność i możliwość jej przezwyciężenia [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex Tua Veritas, Kraków: WN UPJP2 2010, s. 713-724.
 •      [szukaj w bibliotece] Etyka a myślenie o polityce [w:] Justyna Miklaszewska, Jakub Szczepański [red.], Filozofia Polityczna po roku 1989, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011, s. 13-26.
 • Giovanni Paolo II di fronte alle sfide etiche del mondo moderno [w:] Marko Jacov, Franciszek Ziejka [red.], Sfida di Giovanni Paolo II per L'uomo del XXI secolo, Kraków: wyd. PAU 2013, s. 63-77.
 •      [szukaj w bibliotece] Политика с аксиологической перспективы [w:] Bogdan Szlachta, Anna Jach [red.], Ценности в политике опыта Польши и России, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013, s. 141-158.
 •      [szukaj w bibliotece] L'uomo nel mondo postmoderno. Un approccio assiologico alla dinamica della natura umana [w:] Juan Jose Perez-Soba; Paweł Gałuszka [red.], Persona e natura nell'agire morale, Siena: Edizion Cantagalli 2013, s. 131-146.
 •      [szukaj w bibliotece] Podstawy antropologiczne zaufania. Czy jeszcze sobie ufamy? [w:] Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska [red.], Zaufanie w życiu publicznym, Kraków: WN UPJPII 2014, s. 13-24.
 •      [szukaj w bibliotece] Jan Paweł II wobec wielkich etycznych wyzwań współczesnego świata [w:] Władysław Zuziak, Marko Jačov, Franciszek Ziejka [red.], Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek, Kraków: WN UPJPII 2014, s. 151-166.
 • O konieczności wzbogacenia aksjologii tomistycznej Tadeusza Ślipki [w:] P. Duchliński D. Dankowski [red.], W kręgu etyki klasycznej. Inspiracje i kontynuacje, Kraków: 2014, s. 127-145.
 • O powinnościach uniwersytetu [w:] P. Sztompka, K. Matuszek [red.], Idea Uniwersytetu. Reaktywacja, Kraków: 2014, s. 55-66.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Granice nauki – granice etyki – w poszukiwaniu wspólnej perspektywy [w:] Studia Philosophiae Christianae, 1/XL 2004, s. 135-151.
 • In search of lost unity [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVI 2004, s. 89-100.
 • Między Bogiem a złem [w:] Logos i Ethos, 1(14) 2003, s. 47-56.
 • La religion dans la société pluraliste - un défi lancé aux écoles supérieures catholiques [w:] Analecta Cracoviensia, XXXV 2003, s. 103-110.
 • Czy możliwe jest dobro bez porządku? [w:] Kwartalnik Filozoficzny, t. 33, z. 2 2005, s. 59-72.
 • Czy aksjologia może przezwyciężyć ponowoczesny kryzys wartości? [w:] Przegląd Filozoficzny, 2 (82) 2012, s. 295-310.
 • Człowiek i jego wolności [w:] Logos i ethos, 34 2013, s. 45-64.
 • Про необхідність віри в посучасному світі [w:] Studia Leopoliensia, 6 2013, s. 169-180.
 • Про потребу теології та її сучасні виклики [w:] Studia Leopolienisia, 6 2013, s. 25-32.
 • La mondialisation est-elle le debut d'une nouvelle tradition? [w:] Cahiers critiques de philosophie, 13 2014, s. 69-85.
 • Values as a basis for human’s education [w:] Logos i Ethos, 2 (37) 2014, s. 7-21.
 • Szanse i zagrożenia dla nauki w kontekście procesu integracji europejskiej [w:] Ukraińska Polonistyka, 11 2014, s. 209-219.

Wygłoszone Referaty:

 • The Maturing of Conciousness toward Transcendence in the Philosophy of Jean Nabert 3rd World Congress COMIUCAP Philosophy, Religions, and Transcendence 13 wrzesień 2008 Ateneo de Manila University, Philippines
 • Etyka w nauce i technice Energia – Ekologia – Etyka 17 maj 2006 Kraków
 • Samotność i kryzys tożsamości człowieka Natura – Człowiek – Kultura 08 maj 2006 Kraków
 • W jaki sposób indywidualizm redukuje człowieka Kondycja człowieka współczesnego: diagnozy i perspektywy 23 listopad 2005 Kraków
 • From coexistence to responsibility The Eleventh European Conference on Science and Theology “Sustaining Diversity. Science, Theology and the Future of Creation” 05 kwiecień 2006 Iasi, Rumunia
 • Sprawiedliwość i interesy – o ustroju doskonałym i o ustroju najlepszym z możliwych Konflikt interesów – konflikt wartości 24 październik 2003 Kraków
 • Płacić podatki, czy nie płacić...? I Małopolski zjazd podatników Alwernia 2004 pt. „Podatniku, czy znasz swoje prawa?” 16 październik 2004 Alwernia
 • Scientific authority and moral authority sympozjum COMIUCAP 13 wrzesień 2004 Meksyk
 • In search of lost unity Ciencias y Teologia en la dinámica de las Culturas. Corrientes de Sabiduria? 01 kwiecień 2004 Barcelona
 • Czy demokracja może przetrwać bez wartości? Servo Veritatis z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II 09 październik 2003 Kraków
 • Etyka a myślenie o polityce Filozofia polityczna po roku 1989 - w Polsce i na świecie 23 wrzesień 2010 Kraków
 • Człowiek i jego wolności Dni Jana Pawła II 2010 "Wolność" 05 listopad 2010 Kraków
 • Giovanni Paolo II di fronte alle grandi sfide etiche del mondo moderno Sfida di Giovanni Paolo II per l’umo del XXI Secolo 16 listopad 2011 Lecce –Tricase, Włochy
 • Czy aksjologia może przezwyciężyć ponowoczesny kryzys wartości IX Polski Zjazd Filozoficzny 18 wrzesień 2012 Wisła
 • Polityka w perspektywie aksjologicznej Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji 24 wrzesień 2012 Kraków
 • O potrzebie wiary w świecie ponowoczesnym Akt wiary we wspólnocie kościoła 19 październik 2012 Lwów
 • La persona Nel mondo post-secolare. Un approccio assiologico alla natura dinamica della persona Persona e Natura Nell’agire morale 16 listopad 2012 Rzym
 • Wartości u podstaw wychowania salezjańskiego Dialogi o wychowaniu 13 kwiecień 2013 Kraków
 • Szanse i zagrożenia nauki w kontekście procesu integracji europejskiej delegacja w Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki 15 maj 2013 Żytomierz, Ukraina
 • Sur la puissance de l'esprit humain et la perspective de l'infini Wykłady dla kapelanów lotniczych 16 kwiecień 2013 Kraków
 • Irrwege der postmodernen Kultur und Chancen der Kirche Jubiläum: 30 Jahre Partnerschaft 13 czerwiec 2013 Ruhr-Universität w Bochum
 • Podstawy antropologiczne zaufania Zaufanie a życie publiczne 29 październik 2013 Kraków
 • ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЕРАРХИИ ЦЕННОСТЕЙ Kultura polityczna w Polsce i w Rosji 27 wrzesień 2013 Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa, Moskwa, Rosja
 • Ecological Challenges for Ethics The Bounds of Ethics 07 styczeń 2014 Bangalore, Indie
 • Values as a basis for human's education, The Thenth International Spring Matyrdom Conference 04 czerwiec 2014 Karbala, Irak
 • Social responsibility of the Catholic Universities XI International Symposium of University Professors "The Idea of University": The future of training and the new international challenges 02 październik 2014 Rzym
 • Values as a Basis for Human Education; Personalistic Approach Civil Society and Human Formation: Philosophy's Role in a Renewed Understanding of the Meaning of Education 22 lipiec 2015 ACU Melbourne
 • "Libertad, solidaridad y violencia: de la filosofia moral de Jozef Tischner" Obrady Kolumbijskiej Akademii Nauk (Sekcja językowa) 26 październik 2015 Bogota (Kolumbia)
 • Los valores christianos en la vida publica Wykłady dla studentów Universytetu De Los Hemisferios 10 listopad 2015 Quito, Ekwador
 • El Hombre en la postmodernidad Wykłady dla profesorów Universytetu De Los Hemisferios 12 listopad 2015 Quito, Ekwador
 • Los valores en la education Wykłady dla profesorów Universytetu De Los Hemisferios 13 listopad 2015 Quito, Ekwador
 • Desafíos Éticos en el Siglo XXI Wykład dla Universidad Marcelino Champagnat 27 styczeń 2016 Universidad Marcelino Champagnat (Lima)
 • La solidaridad, según Józef Tischner: una opción para construir la paz Wykład dla Uniwersytetu “La Sabana” 03 grudzień 2015 Bogota, Kolumbia
 • El Personalismo y la educación Wykład dla Wydziału Teologicznym Boliwijskiego Uniwersytetu Katolickiego “San Pablo” (w Seminarium oo. Franciszkanów) 08 luty 2016 Cochabamba, Boliwia
 • Los Valores Morales en Economia Wykład dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Boliwijskiego Uniwersytetu Katolickiego “San Pablo” 11 luty 2016 La Paz, Boliwia
 • Uczciwość a ideały społeczne. W poszukiwaniu nowego wzorca Uczciwość i rzetelność w życiu publicznym 25 październik 2016 Kraków
 • Tożsamość i wolność osoby Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 13 marzec 2017 Kraków
 • Rola Kościoła Katolickiego w kształtowaniu podstaw etycznych gospodarowania Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego 25 październik 1999 Kraków
 • Praca a twórczość Rozważania wokół pracy 23 wrzesień 2000 Ustroń
 • O potrzebie etyki w nauce Jubileusz 250. rocznicy urodzin Hugona Kołłątaja i 110-lecie akademickich studiów rolniczych w Krakowie 13 październik 2000 Kraków
 • Znaczenie myśli J. Tischnera w rozwoju idei solidarności Idea solidarności dzisiaj 14 listopad 2000 Kraków
 • Etyka chrześcijańska wobec rozwarstwienia materialnego Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa 23 listopad 2001 Kraków
 • Między Bogiem a złem Sympozjum ku czci św. Tomasza z Akwinu 06 marzec 2002 Wrocław
 • Odpowiedzialność człowieka za środowisko naturalne Sympozjum naukowe: Zakon Braci Mniejszych wobec wyzwań współczesnej kultury 22 listopad 2002 Kraków
 • Substancjonalność i duchowość duszy ludzkiej w ujęciu ks. K. Kłósaka feratu: podczas konferencji naukowej: Filozofia przyrody Ks. prof. Kazimierza Kłósaka 28 listopad 2002 Kraków
 • Antynomia wolności i równości. Wyzysk w społeczeństwie demokratycznym Wyzysk ekonomiczny – współcześnie 18 listopad 2005 Kraków
 • Prawo a wartości etyczne Uroczystość wręczenia Nagrody „Zacnego Uczynku” b. prezydentowi Niemiec R. von Weizsäckerowi 08 grudzień 2006 Warszawa
 • Le pluralisme religieux - un défi lancé aux écoles supérieures catholipues The Impact of an Ever Increasing Diversity of Religions and Religious Phenomena Including the Growth of a Committed Indifference 06 sierpień 1999 Leuven
 • The consequences of the confrontation of Catholicism and liberalism in Poland post 1989 Sesja Rektorów FUCE 15 styczeń 2000 Eichstätt
 • Est-ce que la pensée orthodoxe peut nous inspirer? Raison philosophique et christianisme à l’aube du troisième millénaire 25 marzec 2000 Paryż
 • E’ possibile il bene senza l’ordine? Międzynarodowy zjazd profesorów z okazji Roku Jubileuszowego w Rzymie 07 wrzesień 2000 Rzym
 • Two ways of maturing to Catholicism Catholic Intellectual Traditions in the Humanities and the Social Sciences 10 listopad 2000 Louvain
 • Conformity or Responsibility and the Scientist Creating Techno S@piens? Values and Ethical Issues in Theology, Science, and Technology 22 marzec 2002 Nijmegen
 • Granice wolności we współczesnej demokracji Nasza teologia w Europie 10 maj 2002 Kraków
 • Czy globalizacja jest początkiem uniwersalnej tradycji? Mondializations et diversités culturelles 28 listopad 2002 Kraków
 • Cielesność w świecie pozbawionym metafizycznego sensu Ciało w filozofii, kulturze i sztuce współczesnej 01 grudzień 2017 Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Metanarracja buchalterów – o trudnościach prowadzenia dialogu z nową religią świata ponowoczesnego Dialog jako podstawa społeczno-gospodarczych odniesień 23 listopad 2017 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo a wartości etyczne Prawo i moralność w życiu publiczym 24 październik 2017 Kraków
 • Etyka w kontekście ubezpieczeń społecznych Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Minimalizacja ryzyka czy ryzyko minimalizacji – jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych” 07 marzec 2018 Kraków
 • Immigration crisis – destruction or a chance? Identity of Europe – identity of immigrants 05 kwiecień 2018 Sulkhan-Saba Orbeliani University Tbilisi
 • Scientific authority and moral authority wykład gościnny 10 kwiecień 2018 Sulkhan-Saba Orbeliani University Tbilisi
 • Wokół filozofii spotkania W kręgu myśli Profesora Adama Węgrzeckiego (1937-2018) 19 kwiecień 2018 AI Kraków
 • Between alienation and participation. Sartre and Lavelle – two existential conceptions of humanism and their consequences for social development XXIV Światowy Kongres Filozoficzny w Pekinie "Learn to be human" 18 sierpień 2018 Pekin
 • Reconciliation and forgiveness in Polish perspective III Forum for Peace-Sharing, centred on Human Dignity and Peace w Seulu 01 wrzesień 2018 Seul
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl