wróć na stronę główną UPJPII
dr Natalia Krupa
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
natalia.krupa@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych 
Dyżur dydaktyczny:
środa 14.15-15.00
Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych, Ul. Bernardyńska 3, UPJPII 

Curriculum Vitae

 • 2014 - odznaczenie brązowym medalem Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej
 • 2012 - stanowisko kierownika Pracowni Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych UPJPII
 • 2012 - asystent w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII
 • 2011 - uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł rozprawy doktorskiej: Włoskie tkaniny aksamitne z XV i XVI wieku ze zbiorów Skarbca Katedralnego na Wawelu. Pochodzenie, styl i warsztat technologiczny napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Andrzeja Witko.
 • 2011 - ukończone studia podyplomowe Analiza i dokumentacja zabytków tekstylnych, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka
 • 2010 - wykłady zlecone w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII
 • 2009 - ukończone studia podyplomowe Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych Wydział Chemii UJ
 • 2007 - Pracownia Konserwacji Tkanin przy Katedrze na Wawelu. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na stanowisku konserwator tkanin zabytkowych.
 • 2007 - nagroda Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej za pracę magisterską napisaną na Wydziale Historii (ob. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego)
 • 2007 - staż organizowany przez Departament of Archaeology, University of Cambridge, Cisterna Grande, Crustumerium.
 • 2005 - studia magisterskie na kierunku: sztuka sakralna, specjalność: konserwacja tkanin zabytkowych PAT.
 • 2005 - ukończone studium pedagogiczne w zakresie sztuk plastycznych, PAT
 • 2002 - cykliczne praktyki studenckie w Pracowni Konserwacji Tkanin MNK, w tym konserwacje-prace zlecone przez Fundację Książąt Czartoryskich wykonywane pod nadzorem kierownika Pracowni Konserwacji Tkanin MNK
 • 2002 - studia licencjackie na kierunku: sztuka sakralna, specjalność: konserwacja tkanin zabytkowych PAT.
 • 2001 - studia licencjackie na kierunku kulturoznawstwo-mediteraneistyka, Wydział Historii UJ

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Włoskie tkaniny aksamitne z XV i XVI wieku w zabytkowych tekstyliach ze zbiorów skarbca katedry na Wawelu. Pochodzenie, styl i warsztat technologiczny, Kraków: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej 2013

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Tkaniny koptyjskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Analiza konserwatorsko – techniczna źródłem informacji o dokumencie przeszłości [w:] C. Kałużny [red.], Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: UNUM 2010, s. 114-129.
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Nowoczesne techniki analityczne źródłem informacji o dokumencie przeszłości na przykładzie analizy metalowych nici z piętnasto – i szesnastowiecznych aksamitów ze zbiorów skarbca katedralnego na Wawelu [w:] Folia Historica Cracoviensia, XIV 2008, s. 133-150.

Wygłoszone Referaty:

 • Włoskie tkaniny aksamitne z XV i XVI wieku w zabytkowych tekstyliach ze skarbca katedry na Wawelu – interdyscyplinarny charakter badań drogą do ustalenia chronologii zabytku Muzealia w konserwacji 22 maj 2012 Instytut Sztuki i Kultury UPJPII
 • Nowoczesne techniki badawcze w konserwacji i analizie tkanin zabytkowych Muzealia w konserwacji 20 listopad 2010 Instytut Sztuki i Kultury UPJPII
 • Monochromatyczne tkaniny koptyjskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Analiz techniczna i ikonograficzna wybranych przykładów w świetle wpływów kulturowych typowych dla okresu przejściowego IV – V wieku Studencka Konferencja Naukowa „Pogranicza Chrześcijaństwa” 14 maj 2009 Instytut Sztuki i Kultury PAT
 • Monochromatyczne tkaniny koptyjskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Analiza techniczna i ikonograficzna wybranych przykładów w świetle wpływów kulturowych typowych dla okresu przejściowego IV – V wieku Studencka Konferencja Naukowa „Pogranicza Chrześcijaństwa” 14 maj 2009 Instytut Sztuki i Kultury PAT
 • Tkaniny koptyjskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Analiza techniczna i ikonograficzna Przegląd Studenckiej Działalności Naukowej i Artystycznej w Krakowie 01 czerwiec 2005 Instytut Jana Pawła II w Krakowie
 • Włoskie tkaniny aksamitne XV i XVI w. w zabytkowych tekstyliach ze Skarbca Katedry na Wawelu Cracovia Sacra 14 sierpień 2013 Bazylika Archikatedralna na Wawelu
 • Wykorzystanie interdyscyplinarnej współpracy naukowej w badaniach nad datowaniem i analizą stanu zachowania zabytkowych tekstyliów "Nauki ścisłe i zabytki" 25 wrzesień 2015 Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński
 • Charakterystyka stylowa wybranych tkanin z XV i XVI wieku Interdyscyplinarne badania tkanin zabytkowych z zasobów krakowskich kościołów i klasztorów 23 maj 2016 Kraków
 • Jedwabne tkaniny z zasobów krakowskich kościołów i klasztorów z okresu od XV do końca XVII wieku-wprowadzenie do tematyki projektu Interdyscyplinarne badania tkanin zabytkowych z zasobów krakowskich kościołów i klasztorów 23 maj 2016 Kraków
 • Ocena stanu zachowania tkanin z zasobów krakowskich kościołów i klasztorów Interdyscyplinarne badania tkanin zabytkowych z zasobów krakowskich kościołów i klasztorów 23 maj 2016 Kraków
 • Interdyscyplinarne badania naukowe w ocenie datowania i stanu zachowania zabytkowych tekstyliów z zasobów wybranych kościołów i klasztorów krakowskich Blask i splendor 23 czerwiec 2016 Kraków
 • Działalność i perspektywy badawcze Pracowni Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych UPJPII Muzealia w konserwacji 14 czerwiec 2016 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl