wróć na stronę główną UPJPII
dr Marcin Majewski
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - adiunkt 
E-mail:
marcin.majewski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Egzegezy Starego Testamentu 

Curriculum Vitae

 • 2017 - Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.2 (22H 16 0416 84) na tłumaczenie tekstów ugaryckich na j. polski
 • 2013 - Grant Narodowego Centrum Nauki UMO-2013/09/D/HS1/00447
 • 2008 - Obrona pracy doktorskiej „Mieszkanie Chwały. Sanktuarium Izraela na pustyni (Wj 25–31 i 35–40)"
 • 2004 - Studia doktoranckie (PAT, Egzegeza Starego Testamentu)
 • 2003 - Podyplomowe studia dziennikarskie (Nauka w mediach)
 • 2002 - Studia w Instytucie Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Języki semickie)
 • 1999 - Studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (Egzegeza Starego Testamentu)
 • 1995 - I Liceum Ogólnokształcące (Profil matematyczno-fizyczny)

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Troska Boga o słabych i uciśnionych w świetle Ez 34,16 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 63 (2010) 2010, s. 5-12.
 • Ugarycki epos o Aqhacie a Stary Testament [w:] Biblia w kulturze świata, red. T. Jelonek, Między Biblią a kulturą 2 2011, s. 41-63.
 • Klasyfikacja języków semickich [w:] Studia Leopoliensia, 4 2011, s. 137-155.
 • Kurs języka hebrajskiego [w:] Biblia krok po kroku, nry: 4,5,7,9,11,13,14,17,19,21,23,25,26,28,30,32,3 2011, s. 31-32.
 • Masora Biblii Hebrajskiej. Wprowadzenie w tematykę [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 65 2012, s. 1-29.
 • Wyrocznia efodu oraz urim i tummim w starożytnym Izraelu [w:] Scripta Biblica et Orientalia, 4 2012, s. 93-110.
 • Zaślubiny w Biblii [w:] LIST Miesięcznik Katolicki, 6 2010, s. 24-27.
 • Fenicki - język Byblos, Arwad, Tyru i Sydonu w czasach biblijnych [w:] Biblia w kulturze świata, red. T. Jelonek, R. Bogacz,, Między Biblią a kulturą 1 2010, s. 119-141.

Wygłoszone Referaty:

 • Biblistyka w internecie 47 Sympozjum Biblistów Polskich 24 wrzesień 2009 Olsztyn
 • Ugarycki epos o Aqhacie a Stary i Nowy Testament Biblia w kulturze świata 12 luty 2010 Kraków
 • Efod oraz Urim i Tummim – kapłan przekazicielem woli Bożej Kapłaństwo powszechne w Biblii 13 kwiecień 2010 Kraków
 • Masora Biblii hebrajskiej w biblistyce polskiej RADOŚĆ SŁOWA: język, interpretacja, translatoryka Biblii 27 październik 2010 Kraków
 • Fenicki - język Byblos, Tyru i Sydonu w czasach biblijnych Biblia w kulturze świata 24 luty 2011 Kraków
 • Wyrocznia w starożytnym Izraelu Życie religijne starożytnego Izraela / Palestyny 28 wrzesień 2011 Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Stworzenie świata (bereszit perek alef) w interpretacji katolickiej Katolicka i żydowska interpretacja Biblii 12 październik 2010 Kraków
 • Co nowego w pierwszej części adhortacji apostolskiej „Verbum Domini” Dni skupienia dla WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie 17 grudzień 2010 Kraków
 • Będę mieszkał pośród synów Izraela (Wj 29,43). Wspólnota Izraela domem Boga w Starym Testamencie. Kościół domem budowanym przez miłość (por. 1 Kor 8,1) 22 marzec 2012 Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Zwięrzęta czyste i nieczyste w Biblii - co było kryterium podziału? 51 Sympozjum Biblistów Polskich 20 wrzesień 2013 UMK Toruń
 • Żona Lota. Stereotyp kobiety w starożytnym Izraelu VII Sympozjum Starożytna Palestyna/Izrael - "KOBIECE - MĘSKIE" 25 wrzesień 2012 Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Nieczystość śmierci w Torze. Śmierć jako arcytabu Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej 23 kwiecień 2014 Katowice
 • Problemy małżeństw starotestamentowych Problemy z małżeństwem w Biblii - Stowarzyszenie Homiletów Polskich 20 październik 2014 Radom
 • Prawda Pisma Świętego a historyczność tekstu Biblii W jaki sposób Pismo święte jest natchnione? Wokół dokumentu PKB o natchnieniu i prawdzie Pisma świętego 05 marzec 2015 Kraków
 • Czy Pan Jezus miał poczucie humoru? Radość Ewangelii - Ogólnopolska Rada Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych 08 wrzesień 2015 Kraków
 • Czy język hebrajski może nam coś powiedzieć o datacji tekstów Biblii? Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo (Porozumienie na rzecz badań nad starożytnym Bliskim Wschodem UW, UJ, UMK, KUL) 28 wrzesień 2015 Kraków
 • Satyra w Biblii Satyra a religia – Badania Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ 26 październik 2015 Kraków
 • Biblia i nauka – refleksje inspirowane myślą ks. Michała Hellera Bóg i nauka. Wokół myśli Michała Hellera 03 grudzień 2015 Kraków
 • Jubileusz miłosierdzia w tradycji biblijnej XV Sesja Kolbiańska „Św. Maksymilian – człowiek miłosierdzia” 09 styczeń 2016 Kraków
 • Znaczenie Biblii Tysiąclecia i znaczenie przekładów Biblii w ogóle – analiza SWOT Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie: język – kultura – duchowość 06 listopad 2015 Tyniec
 • Polskie przekłady Pisma Świętego a nowe teorie translacji Wykład gościnny na UWr na zaproszenie Polskiej Akademii Nauk 05 kwiecień 2016 Uniwersytet Wrocławski
 • Miłosierdzie Boga w Biblii Starego i Nowego Testamentu Św. Maksymilian Kolbe – męczennik Miłości i świadek Bożego miłosierdzia 16 kwiecień 2016 Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach
 • Nowy paradygmat w diachronicznym badaniu starożytnego języka hebrajskiego „Między tekstem a kulturą”, Konferencja UWr i Komisji Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk 06 grudzień 2016 Wrocław
 • Mit grzechu pierworodnego z perspektywy biblijnej, teologicznej, antropologicznej i ewolucyjnej II Międzynarodowa Konferencja UJ – AGH „Mythical Cosmos: Creation of the World” 16 marzec 2017 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl