wróć na stronę główną UPJPII
dr Maja Bednarska
Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych - asystent 
E-mail:
maja.bednarska@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej 
Dyżur dydaktyczny:
sobota, godz. 15.00-15.45
ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski lub sala wykładowa 

Curriculum Vitae

 • 2018 - Laureatka Konkursu im. BP Jana Chrapka na najlepszą rozprawę doktorską inspirowaną nauczaniem Jana Pawła II - Rola mediów w promowaniu godności człowieka
 • 2016 - Doktorat, nauki humanistyczne w zakresie Filozofii, Wydział Filozofii, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • 2011 - Magisterium, nauki społeczne w zakresie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytut Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 • 2011 - Laureatka stypendium naukowego Miasta Krakowa
 • 2010 - Redaktor naczelny czasopisma MEDIATOR - pisma Naukowego Koła Dziennikarzy IDiKS Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2009 - Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
 • 2007 - Magisterium, nauki humanistyczne w zakresie Filozofii, Wydział Filozofii, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • 2007 - Inicjatorka i Organizatorka cyklu Ogólnopolskiej Konferencji Etyki Mediów w Krakowie (obecnie konferencji o statusie międzynarodowym)
 • 2004 - Redaktor naczelny czasopisma społeczno-kulturalnego młodych PATOS (ISSN: 1508-1834)

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

Wygłoszone Referaty:

 • Media oraz ich rola w pozyskiwaniu sponsorów Organizacje pozarządowe i ich rola w kształtowaniu kultury i edukacji 18 marzec 2006 Szczawnica
 • Cena ludzkiej wolności w filozofii Hansa Jonasa II Zlot Filozoficzny 19 maj 2006 Opole
 • Pragnienie manipulacji ludzkim życiem w kulturze technologicznej, na podstawie filozofii Hansa Jonasa Kultura i pragnienie 28 marzec 2008 Kraków
 • Źródła i determinanty wolności słowa w horyzoncie społeczno-filozoficznym II Ogólnopolska Konferencja Etyki Mediów w Krakowie - Wolność słowa w sferze publicznej 25 kwiecień 2008 Kraków
 • Zarys głównych zagrożeń technologicznych z punktu widzenia filozofii Hansa Jonasa Główne problemy współczesnej etyki 13 maj 2008 Warszawa
 • Wpływ filozofii na komunikowanie medialne COM.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie 27 czerwiec 2008 Kraków
 • Ideologiczne źródła cenzury w systemie komunistycznym a współczesna kondycja wolności słowa XX lat wolnych mediów w Polsce 27 maj 2009 Kraków
 • Metafora jaskini Platona jako alegoria współczesnej przestrzeni medialnej III Ogólnopolska Konferencja Etyki Mediów w Krakowie - Prawda w mediach – między ideałem a iluzją? 14 maj 2009 Kraków
 • Imperatyw Kategoryczny Kanta oraz Zasada Odpowiedzialności Jonasa wobec człowieka w mediach V Zlot Filozoficzny 30 maj 2009 Kraków
 • Filozofia a Media Kierunki badawcze w filozofii. Czwarta Ogólnopolska Konferencja Doktorantów 13 maj 2010 Kraków
 • Komunikowanie według wartości. Personalistyczne uzasadnienie wartości w komunikowaniu na podstawie filozofii Karola Wojtyły i Józefa Tischnera II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej „Autonomia Nauki o Komunikowaniu” 16 wrzesień 2010 Lublin
 • Filozofia jako przedmiot wykładowy na kierunkach dziennikarskich Kształcenie dziennikarzy w Polsce” Kształcenie dziennikarzy w Polsce” 28 wrzesień 2010 Rzeszów
 • Autentyczność w komunikacji interpersonalnej III konferencja naukowa z cyklu Etyka i życie publiczne 19 październik 2010 Kraków
 • Podmiotowe START w komunikacji międzyosobowej Komunikacyjne STOP – bariery w komunikowaniu się 11 maj 2012 Warszawa
 • Ontologia aktu komunikowania międzyosobowego Kierunki badawcze w Filozofii. VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Kraków 12 maj 2012 Kraków
 • Filozofia dramatu jako ontyczne podstawy aktu komunika między lekarzem i pacjentem. W jaki sposób ukazuje taką relację komunikacyjną serial „Szpital”? Komunikowanie o zdrowiu 17 styczeń 2014 Kraków
 • Dialog z perspektywy ontologicznej i aksjologicznej VIII Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów w Krakowie 16 maj 2014 Kraków
 • Wiedza a mądrość płynąca z mediów Media-Dziennikarze-Wiedza 26 czerwiec 2014 Kraków
 • Heurystyka strachu przekazów medialnych Komunikowanie o bezpieczeństwie 01 grudzień 2014 Kraków
 • Perspektywa filozoficzna w badaniach medioznawczych 60 lat prasoznawstwa w Polsce 26 listopad 2015 Kraków
 • Uzasadnienie etyki mediów Uzasadnienie etyki mediów X Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów w Krakowie 18 maj 2016 Kraków
 • Fenomenologia zaufania w mediach. XI Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów w Krakowie 24 maj 2017 Kraków
 • On the source of values in European communication Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere 07 wrzesień 2017 Kraków
 • Czy w nauce o mediach jest miejsce dla filozofii? W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach 20 marzec 2018 Kraków
 • Istota wolności w pracy dziennikarza Linia redakcyjna a wolność dziennikarskav 23 kwiecień 2018 Rzeszów
 • Dialog obywatelski jako przestrzeń komunikacyjna Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim 17 maj 2018 Kraków
 • Press Design. Ontologia komunikowania wizualnego w prasie Wiedza Komunikacja Działanie 20 lat Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ 26 październik 2018 Kraków
 • Jakie media są wolne? Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa: JAKIE MEDIA 15 listopad 2018 Lublin
 • Cała prawda o prawdzie w mediach. Analiza filozoficzno-medioznawcza XII Konfrencja Naukowa Etyki Mediów 24 maj 2018 Kraków
 • Znaczenie wybranych metafor niepodległościowych w prasie na przykładzie publikacji o katastrofie smoleńskiej w Tygodniku Powszechnym. Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości 16 listopad 2018 Kraków
 • Sposoby bycia w sieci – paradoksy egzystencji wirtualnej Lost or found in Web? - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa 05 grudzień 2018 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl