wróć na stronę główną UPJPII
prof. dr hab. Karol Tarnowski
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - profesor zwyczajny 
E-mail:
karol.tarnowski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Filozofii Boga 
Dyżur dydaktyczny:
Poniedziałek: 10.00 - 11.00, sekretariat Wydziału (Kanonicza 9, I piętro) 

Curriculum Vitae

 • 1999 - Stopień i stanowisko profesora nauk humanistycznych
 • 1988 - Habilitacja na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (tytuł rozprawy: "Zagadnienie wiary i Boga w filozofii Gabriela Marcela")
 • 1978 - Obrona doktoratu na WF UJ (tytuł tezy: "Problematyka faktyczności u wczesnego Heideggera")
 • 1972 - Uzyskanie tytułu magistra filozofii na WF UJ (praca: "Problematyka substancji u Kartezjusza")

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Wiara - sens - świadectwo [w:] Krzysztof Mech [red.], Człowiek wobec religii, Kraków: Nomos 1999, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Człowiek wobec przyrody [w:] A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, Z. J. Kijas OFMConv, Z. Mirek [red.], Między niebem a ziemią, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2000, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Św. Tomasz a myśl współczesna [w:] ... [red.], Diligis me, pasce... Księga jubileuszowa ku czci ks. Biskupa W. Świerzawskiego, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2000, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Świadectwo bywa potrzebne [współatorstwo z:] rozmowa z Jarosławem Makowskim[w:] Mistrzowie w krainie życia. Rozmowy nie tylko o filozofii, Warszawa: ... 2001 0-0
 •      [szukaj w bibliotece] Ziemia obiecana, ziemia odmówiona [w:] K. Tarnowski, W. Zuziak [red.], Pytając o człowieka. Myśl filozoficzna Józefa Tischnera, Kraków: ... 2001, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Bycie i Transcendencja. Marcel - Levinas [w:] T. Gadacz, J. Migasiński [red.], Levinas i inni, Warszawa: ... 2002, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Podmiot w wezwaniu. Marion – Levinas [w:] T. Gadacz, J. Migasiński [red.], Levinas i inni, Warszawa: ... 2002, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Drogi potępienia, drogi zbawienia [w:] J. Jagiełło, W. Zuziak [red.], Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne ks. J. Tischnera, Kraków: Znak 2004, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Bóg [w:] zbiorowy [red.], Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN 2001, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Filozofia Boga [w:] zbiorowy [red.], Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN 2004, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Heidegger [w:] zbiorowy [red.], Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN 2002, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Henry (Michel) [w:] zbiorowy [red.], Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN 2002, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Ingarden [w:] zbiorowy [red.], Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN 2002, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Marcel [w:] zbiorowy [red.], Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN 2002, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Nabert [w:] zbiorowy [red.], Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN 2003, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Wiara [w:] zbiorowy [red.], Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN 2003, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Autorytet i uniwersytet [w:] Anna Grzegorczyk, Jacek Sójka [red.], Fenomen uniwersytetu, Poznań: Wydawnictwo UAM 2008, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] The responsability of God – the responsability of man [w:] Manfred Deselaers, Leszek Łysień, Jan Nowak [red.], God and Auschwitz, Kraków: UNUM 2008, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Fenomenologia i teologia [w:] Robert J. Woźniak [red.], Metafizyka i teologia, Kraków: WAM 2008, s. 32-49.
 •      [szukaj w bibliotece] Heidegger i religia [w:] Joanna Barcik, Grzegorz Chrzanowski OP [red.], Demitologizacja, świadectwo, dialog: niemiecka filozofia religii, Kraków: WN PAT 2008, s. 201-216.
 •      [szukaj w bibliotece] Auto-affection et Dieu [w:] Jean-Marie Brohm, Jean Leclercq [red.], Michael Henry, Lausanne: L'Age d'Homme 2009, s. 496-503.
 •      [szukaj w bibliotece] Dal Fenomeno al Fondamento [w:] Philippe Capelle-Dumont [red.], Fiducia nella ragione. Convegno in occasione del X anniversario dell'enciclica Fides et ratio, Citta del Vaticano: Lateran University Press 2010, s. 107-119.
 •      [szukaj w bibliotece] Inspirations francophones sur le catholicisme ouvert en Pologne [w:] Joanna Nowicki, Catherine Mayaux [red.], L'Autre Francophonie, Paryż: Honore Champion Editeur 2012, s. 209-216.
 •      [szukaj w bibliotece] Intencja a refleksja. Fenomenologia, Nabert, Marcel [w:] Andrzej Gielarowski [red.], Między przedmiotowością a podmiotowością: intencjonalność w fenomenologii francuskiej, Kraków: WAM 2011, s. 19-34.
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Sujet comme temoin [w:] materiały z konferencji : „Sujet, subjectivité, identité” (Varsovie 2001), 00 2001, s. 0-0.
 • Sujet de la guerre, sujet de la paix [w:] Forum Philosophicum, 6 2001, s. 0-0.
 • La philosophie et la paix [w:] Actes du Congres International de l’Association des Societes de Philosophie de Langue Francaise, I 2002, s. 0-0.
 • La foi et l’incroynce aujourd’hui [w:] Rivista di Teologia „Asprenas”, 51 2004, s. 0-0.
 • The Promised Land, the Denied Land [w:] Analecta Husserliana, LXXIX 2003, s. 0-0.
 • Metaphysical longing [w:] Analecta Husserliana, LXXVII 2002, s. 0-0.
 • Podmiot jako świadek [w:] Studia Filozoficzne, 2 1999, s. 0-0.
 • Fides et Ratio – pluralizm rozumu i nierozumu [w:] Znak, 4 (527) 1999, s. 0-0.
 • Pragnienie metafizyczne [w:] Logos i Ethos, 1 (8) 2000, s. 0-0.
 • Podmiot wojny, podmiot pokoju (Emmanuel Levinas i Gabriel Marcel) [w:] Kwartalnik Filozoficzny, 1 2001, s. 0-0.
 • Filozof dojrzałej wiary [w:] Znak, 3 (550) 2001, s. 0-0.
 • Czy Hiob powinien był się zabić przeklinając Boga? [w:] Znak, 8 (555) 2001, s. 0-0.
 • Wiara i niewiara dzisiaj [w:] Znak, 12 (559) 2001, s. 0-0.
 • Wielkość i nędza religii [w:] Znak, 1 (560) 2002, s. 0-0.
 • Wiara fundamentalna [w:] Kwartalnik Filozoficzny, tom 30, zeszyt 3 2002, s. 0-0.
 • Kilka uwag o dobru [w:] Etyka, 35 2002, s. 0-0.
 • Żądło Nietzschego [współatorstwo w:] Znak, 8 (567) 2002 0-0
 • O pocieszeniu, jakie daje sztuka [w:] Znak, 12 (571) 2002, s. 0-0.
 • Wiara jako miejsce teologii negatywnej [w:] Logos i Ethos, 1 (16) 2004, s. 0-0.
 • Bóg i czas (dwie twarze teologii negatywnej: Heidegger i Levinas) [w:] Logos i Ethos, 2 (17) 2004, s. 0-0.
 • Kilka słów o terroryzmie [w:] Znak, 595 2004, s. 0-0.
 • Pani Profesor. Wspomnienie o Barbarze Skardze [w:] Znak, 655 2009, s. 135-139.
 • Lęk i nadzieja [w:] Znak, 653 2009, s. 106-113.
 • Wenecjanie w Luwrze [w:] Znak, 658 2010, s. 133-136.
 • Co oznacza świadomość nieszczęśliwa? (Pytanie o metafizykę w człowieku) [w:] Logos i Ethos, 1 (30) 2011, s. 139-154.

Wygłoszone Referaty:

 • La liberte philosophique et religion chez G. Marcel Gabriel Marcel 01 styczeń 1989 Paryż
 • Wolność i wiara V Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej p.t. „Wolność we współczesnej kulturze” 25 sierpień 1996 Lublin
 • Wiara – sens – świadectwo Człowiek wobec religijnego sensu 01 styczeń 1998 Kraków
 • Le sujet comme temoin Sujet, subjectivite, identite 25 maj 1998 Reszel (Warmia)
 • The metaphysical Longing The Third International Congress in Phenomenology of Life and the Sciences of Life 16 wrzesień 1999 Kraków
 • Poprzez wielość do jedności Przyszłość w jedności 13 kwiecień 2000 Tarnów
 • udział w panelu „Tożsamość kulturowa zjednoczonej Europy” Solidarność narodów, Europa w nadchodzącym stuleciu 28 kwiecień 2000 Gniezno
 • W stronę mądrości seminarium poświęcone encyklice „Fides et Ratio” 25 maj 2000 Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja)
 • Sujet de la guerre, sujet de la paix XXVIII Międzynarodowy Kongres Association des Societes de Philosophie de Langue Francaise 30 sierpień 2000 Bolonia
 • The Metaphysical Longing Światowe Spotkanie Profesorów Uniwersytetów (Jubileusz 2000) 10 wrzesień 2000 Angelicum - Uniwersytet św. Tomasza w Rzymie
 • Pragnienie metafizyczne Prirodne vedy, filozofia, teologia: spolecne hladanie pravdy 18 październik 2000 Kosice
 • Ziemia obiecana – ziemia odmówiona Pytając o człowieka – myśl filozoficzna Józefa Tischnera 01 czerwiec 2001 Kraków
 • The view of the World in Philosophy of Józef Tischner Phenomenology at the Beginning of the Third Milennium 30 czerwiec 2001 Rzym
 • Ontologie, ésthetique, fiction Międzynarodowe Kolokwium "Roman Ingarden" 05 kwiecień 2008 Paryż
 • Trust in Reason Międzynarodowa konferencja na 10 lecie encykliki "Fides et Ratio" 18 czerwiec 2008 Rzym
 • Ku metafizyce nadziei Metafizyka na rozdrożu 01 styczeń 1992 PAT, Kraków
 • Bóg po metafizyce VI Zjazd Filozoficzny 09 wrzesień 1995 Toruń
 • Człowiek w przyrodzie Stworzyciel i przyroda w tradycji myśli europejskiej 10 listopad 1999 Kraków
 • L’oeuvre d’art. musical selon Roman Ingarden Wykład zagraniczny 01 luty 1997 Uniwersytet w Genewie
 • Sujet comme temoin Wykład zagraniczny 01 grudzień 1999 Uniwersytet w Weronie
 • Apres le comunisme Wykład zagraniczny 01 grudzień 1999 Centro San Domenico w Bolonii
 • Philosophical longing Wykład zagraniczny 01 maj 2000 Uniwersytet Katolicki w Budapeszcie
 • Dieu dans “Spór o istnienie swiata’ de Ingarden Wykład zagraniczny 01 czerwiec 2008 Institut Catholique de Paris
 • L’Irreductible dans l’homme’ (o „Osobie i czynie” Karola Wojtyły) Wykład zagraniczny 01 czerwiec 2008 Institut Catholique de Paris
 • La foi fondamentale Wykład zagraniczny 01 czerwiec 2008 Institut Catholique de Paris
 • Lęk i nadzieja IX Dni Tischnerowskie 24 kwiecień 2009 Kraków
 • Czy religia jest świadomością nieszczęśliwą? Podmiot Wiara Absolut 16 czerwiec 2010 Kraków, ul. Franciszkańska 1
 • Intencjonalnośći refleksja. Uwagi o myśli Gabriela Marcela i Jeana Naberta Intencjopnalność w fenomenologii francuskiej: Inspiracje, spory, perspektywy 14 październik 2009 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl