wróć na stronę główną UPJPII
dr Jakub Żurawski
Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych - asystent 
E-mail:
jakub.zurawski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Prawa Mediów 
Dyżur dydaktyczny:
poniedziałek, godz. 14.45-15.15
ul. Franciszkańska 1, pok. 222c lub s. 120
(uwaga: po umówieniu mailowym) 

Curriculum Vitae

 • 2012 - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Katedra Prawa Mediów - asystent
 • 2011 - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych; Zakład Dziennikarstwa - adiunkt
 • 2011 - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie - adiunkt
 • 2009 - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ – studia doktoranckie; uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.
 • 2009 - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych; Zakład Dziennikarstwa - asystent
 • 2009 - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - współpraca dydaktyczna
 • 2005 - Współpraca z Ancla Consulting - konsultant/redaktor
 • 2005 - Marketing przy Kawie (www.marketing-news.pl) - dziennikarz/redaktor
 • 2004 - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ – kierunek: politologia, specjalność: dziennikarstwo; uzyskany tytuł zawodowy: magister.

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Kampanie polityczne – marketing dobra wśród medialnych wizerunków zła [w:] A. Baczyński, M. Drożdż [red.], Dobro w mediach – z cienia do światła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 217-233.
 •      [szukaj w bibliotece] Konwergencja a dziennikarstwo polityczne - rozkwit internetowej publicystyki politycznej czy zaangażowanego sieciowego "pseudodziennikarstwa"? (Na przykładzie wybranych politycznych wortali internetowych) [w:] M. Gierula, P. Szostok [red.], Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego 2012, s. 299-312.
 •      [szukaj w bibliotece] Zjawisko degradacji treści przekazów jako możliwa konsekwencja funkcjonowania serwisów internetowych wg modelu web 2.0 [w:] Michał Drożdż [red.], Mądrość mediów. Meandry wiedzy i głupoty, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2014, s. 178-195.

Artykuly w Czasopismach:

 • Cele telewizyjnej reklamy politycznej jako narzędzia marketingu politycznego [w:] Politeja, 1(3) 2005, s. 441-451.
 • Recenzja: Polskie media w jednoczącej się Europie: szanse i wyzwania, red. I. Dobosz, B. Zając [w:] Politeja, 1(7) 2007, s. 603-611.
 • Komunikacja wyborcza poprzez Internet [w:] Politeja, 1(9) 2008, s. 481-502.
 • Dominacja, rywalizacja, symbioza – rozważania nad relacjami między mediami elektronicznymi a polityką [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1, nr 1 2009, s. 187-201.
 • Blogi polityków jako narzędzia komunikowanie się ze społeczeństwem [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2, nr 3 2010, s. 175-192.

Wygłoszone Referaty:

 • Zadania telewizyjnych reklam politycznych Marketing polityczny – skuteczne narzędzie czy mrzonki? 19 maj 2005 Kraków
 • Kampanie polityczne: marketing dobra wśród medialnych wizerunków zła IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Etyki Mediów „Dobro w Mediach - Dobro Mediów" 14 maj 2010 Kraków
 • Konwergencja a dziennikarstwo polityczne – rozkwit internetowej publicystyki politycznej czy zaangażowanego sieciowego „pseudodziennikarstwa"? Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa 20 wrzesień 2011 Ustroń
 • Zjawisko degradacji treści przekazów jako możliwa konsekwencja funkcjonowania serwisów internetowych wg modelu web 2.0 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Etyki Mediów „Rozumieć media - mądrość w mediach?" 16 maj 2013 Kraków
 • Reklama wyborcza w Polsce w początkach XXI w.: przejście od prasy drukowanej do internetu? Międzynarodowa Konferencja 60 lat prasoznawstwa w Polsce 27 listopad 2015 Kraków
 • Cyfrowa nadbudowa - e-wydania i elementy multimedialne w ofercie polskich czasopism społeczno-politycznych (opinii). IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesny polski system medialny: czasopiśmiennictwo" 01 grudzień 2016 Kielce
 • Polityka udostępniania informacji przez Sejm RP oraz Parlament Europejski - analiza porównawcza V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesny polski system medialny": Rola mediów w upowszechnianiu informacji publicznej" 30 listopad 2017 Kielce
 • Zaufanie do mediów w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w. na podstawie badań Eurobarometr (Komisji Europejskiej) XI Konferencja Naukowa Etyki Mediów "Zaufanie w mediach - zaufanie do mediów" 25 maj 2017 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl