wróć na stronę główną UPJPII
dr Magdalena Butrymowicz
Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych - adiunkt 
E-mail:
magdalena.butrymowicz@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Prawa Rodzinnego, Katedra Polityki Społecznej 
Dyżur dydaktyczny:
każdy piątek miesiąca: 15:30 - 16:15

w pozostałe dni: po umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej: magdalena.butrymowicz@upjp2.edu.pl

dyżur:

ul. Bernardyńska 3, p. 101 

Curriculum Vitae

 • 2016 - Imigration Lawyer Training, European Lawyers Foundation, Dublin 3- 6 luty 2017 r. Mediation: Essential Skills, Kaplan Altior, Londyn, październik 2013 International Commercial Arbitration, Court of Arbitration at the Polish Confederation of Private Employers Lewiatan, March 2011. Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej grudzień 2009 - maj 2010
 • 2015 - Uniwersytet of Oxford, Centre for Socio-Legal Studies: styczeń – lipiec 2017 roku, wizytujący profesor. Prowadzenie badań naukowych w przedmiocie praw mniejszości narodowych w Europie w tym praw emigrantów i ich prawa do tożsamości. Uniwersytet Arizona, Wydział Prawa: wrzesień – październik 2015, wizytujący profesor. Prowadzenie badań naukowych w zakresie praw mniejszości etnicznych.
 • 2013 - ICCA, International Arbitration and Mediation Association, LCIA, The London Court of International Arbitration, Bristish Association of Canadian Studies, Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, Klub Absolwentów Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • The Cherokee Constitution - the Road to a Soverei gn State [w:] Krakowskie Studia Międzynarodowe, Nr 1 2008, s. 0-0.

Wygłoszone Referaty:

 • Never let the sun caught you a sleep Indigenous Perspectives Conference North America 09 marzec 2012 Hungary
 • Canada and EU: environment disagreements Québec Summer Seminar Program 04 sierpień 2008 Canada
 • Canada and European Union in the field of international law 12th Annual International Wanapitei Aboriginal History and Politics Colloquium 17 sierpień 2007 Canada
 • Canada and European Union – partners and foes, The study of the Canada – EU cooperation 40th Annual British Association for Canadian Studies Conference, 25 kwiecień 2015 Londyn
 • Canada aboriginal identity – the case of the Northwest Territory Warrior or Peacemaker, Queen’s University’s Bader International Study Centre at Herstmonceux Castle 28 luty 2015 East Sussex
 • Canada Identity 39th Annual British Association for Canadian Studies Conference, 25 kwiecień 2014 Londyn
 • Environment and customs in Canadian First Nations settlement patterns, The Algonquians example NACS XI Conference 16 sierpień 2015 Turku
 • The right to Identity in international law IPLP Visiting Scholars Roundtable 25 wrzesień 2015 Arizona University
 • Prawo imigracyjne Wielkiej Brytanii Ekonomiczne i prawne konsekwencje migracji Polaków ze szczególnym uwzględnieniem rodziny 12 listopad 2015 Kraków
 • The child rights to identity The Family and Education, in the struggle for the future Europe 21 lipiec 2015 Tarnów
 • Aboriginal Children Rights – cases study form Canada 5. 41st Annual British Association for Canadian Studies Conference 22 kwiecień 2016 Wielka Brytania
 • System Narodów Zjednoczonych z Polskiej perspektywy, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego Wkład Polski w ochronę praw dziecka na przykładzie Konwencji o prawach dziecka – założenia, cele, rezultaty 14 październik 2016 Warszawa
 • Karta Polaka odkryta na nowo – regulacje prawne, znaczenie społeczne Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski 24 listopad 2016 Kraków
 • Every child has rights, no matter who they are, where they live or what they believe in Law, Human Rights and Religion: Flashpoints Conference 12 grudzień 2016 Nottingham Trent University
 • Indigenous people and the right to adequate housing, international ruling, European examples, European Network for Housing Research 27 czerwiec 2018 Upsala, Szwecja
 • Prawo romskie a prawo polskie (prawa mniejszości etnicznych w Polsce), Mniejszości etniczne, narodowe i religijne w Polsce - konflikt czy pokojowe współistnienie? Aspekt prawny, ekonomiczny i społeczny 22 listopad 2018 Kraków
 • Cake war - the critical analyses of court cases in Poland, USA and United Kingdom concerning claims over the human rights violation based on the religion freedom, Flashpoints: Human Rights, Law & Religio 17 grudzień 2018 Nottingham Trent University
 • Prawne aspekty likwidacji obozu dla uchodźców w Calais, Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski, 23 listopad 2017 Kraków
 • Self–determination discover once again? The example of the Canadian Northwest Territory” International Meeting on Law and Society 20 czerwiec 2017 Meksyk
 • Right to house right to dignity life Housing Law Symposium 24 marzec 2017 University of Groningen,
 • Tradition and customs in environmental law (comparative overview of the European and Canada examples) Indigenous Europe 24 styczeń 2014 Queen’s University’s Bader International Study Centre at Herstmonceux Castle,
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl