wróć na stronę główną UPJPII
dr Maciej Zakrzewski
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
maciej.zakrzewski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Europy Środkowej i Wschodniej 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Droga do Libourne. Stanisław Cat Mackiewicz a polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej [w:] Jacek Kloczkowski [red.], Geopolityka i zasady. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, Kraków Warszawa: Ośrodek Myśli Politycznej 2010, s. 75-104.
 •      [szukaj w bibliotece] Polityczne (roz)grzeszenie Cata [w:] J. Kloczkowski, M. Szułdrzyński [red.], Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej 2008, s. 165-176.
 •      [szukaj w bibliotece] Kazimierz Władysław Kumaniecki - prawnik konserwatywny czy liberlany? [współatorstwo z:] B. Szlachta[w:] W poszukiwaniu suwerena, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej Księgarnia Akademicka 2006 0-0
 •      [szukaj w bibliotece] Problem badania konstytcyjności ustaw w polskiej literaturze prawniczej i politycznej dwudziestolecia miedzywojennego [współatorstwo z:] B. Szlachta, T. Wieciech[w:] O praworzadność i zdrowy ustrój państwowy, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej Księgarnia Akademicka 2006 0-0
 •      [szukaj w bibliotece] Scholia w obliczu końca. Krytyka bolszewizmu i demorkacji w świetle pism Mariana Zdzichowskiego i Nicolasa Gomeza Davili [w:] K. Urbanek [red.], Oczyszczanie inteligencji. Nicolas Gomez Davila - myśliciel współczesny?, Warszawa: Furta Sacra 2010, s. 65-79.
 •      [szukaj w bibliotece] Strategia niepodległości. Zarys myśli politycznej Leszka Moczulskiego w latach 1979–1989 [w:] M. Wenklar [red.], Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, Kraków: IPN 2011, s. 52-65.
 •      [szukaj w bibliotece] Anna Koźmińska- jedna z wielu zapomnianych Sprawiedliwych [w:] A. Namysło [red.], Kto w takich czasach zydów przechowuje. Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemeckiej, Warszawa: IPN 2009, s. 177-187.
 •      [szukaj w bibliotece] Sowieckie nie dla planu Marshalla [w:] F. Musiał, J. Szarek [red.], PRL - \"normalny\" kraj, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej Instytut Pamięci Narodowej 2012, s. 43-47.
 •      [szukaj w bibliotece] Przede wszystkim niepodległość [w:] J. Szarek, F. Musiał [red.], Pokolenia Wolnej Polski, Kraków: Ośrodek Myśłi Politycznej - Instytu Pamięci Narodwej 2012, s. 117-122.
 •      [szukaj w bibliotece] Antykomunista. Słowo o Józefie Mackiewiczu [w:] J. Szarek, F. Musiał [red.], Pokolenia Wolnej Polski, Kraków: Ośrodek Myśłi Politycznej - Instytut Pamięci Narodowej 2012, s. 147-150.
 •      [szukaj w bibliotece] Ontologia bezpieki. Organa bezpieczeństwa publicznego w perspektywie leninowskiej teorii politycznej. Zarys zagadnienia [w:] J. Syrnyk i in. [red.], W stronę antropologii bezpieki, Wrocław: Instytut Pamięci Narodowej 2014, s. 75-85.
 •      [szukaj w bibliotece] Las disputas polacas después de 1989 [współatorstwo z:] 17[w:] Del autoritarismo a la democracia: la experiencia polaca, Buenos Aires, Warszawa: Cadal Fundation, Fundacja Lecha Wałęsy 2014 71-91
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Idea \"króla-patrioty\" H. St. J. Bolingbroke\'a [w:] Pro fide rege et lege, 2 (68_ 2011, s. 121-135.
 • Henry St. John Bolingbroke polityk czy mśliciel polityczny? [w:] Politeja, 6 2006, s. 179-208.
 • Komunizmas – Dievui mestas iššūkis: Religiniai komunizmo kritikos aspektai Mariano Zdziechowskio [współatorstwo w:] Metrastis, XXXI 2008 170-189
 • W Warszawie toczą się rozmowy, w Krakowie toczą się kamienie... [w:] Pressje, XVIII 2009, s. 73-77.
 • O polskich quisslingach- kilka uwag w sprawie pewnego memorandum [w:] Pressje, IV 2004, s. 121-126.
 • Wolność biczem na wolność... [w:] Pressje, x-xi 2007, s. 291-300.
 • I kto tu jest realistą? Wokół braci Mackiewiczów, Rosji, Komunizmu i Polski Ludowej [w:] Politeja, 3 (25) 2013, s. 189-199.
 • Śmierć narodu. Testament Jarosza Bejły A.D. 2013 [w:] Arcana, 114 2013, s. 94-96.
 • o przedefiniowaniu antykomunizmu [w:] Arcana, 117 2014, s. 33-38.
 • Jow a polityka konserwatywna [w:] Arcana, 123 2015, s. 18-21.

Wygłoszone Referaty:

 • Komunizm jako wyzwanie rzucone Bogu Mariana Zdziechowskiego widzenie totalitaryzmów 03 październik 2008 Wilno
 • Scholia w obliczu końca. Krytyka bolszewizmu i demokracji w świetle pism Mariana Zdziechowskiego i Nicolása Gómeza Dávili Nicolas Gomez Davila - myśłiciel współczesny? 21 październik 2009 Kraków
 • Przezwyciężenie „dziecięcej choroby lewicowości” na łonie KPRP. Wokół II Zjazdu KPRP w 1923 r. Komuniści, kryptokomuniści, sowieccy poputczycy w II RP 30 wrzesień 2011 Rzeszów
 • I kto tu jest realistą? Przypadek Stanisława i Józefa Mackiewiczów Różne wymiary realizmu politycznego w Polsce ludowej 11 czerwiec 2012 Kraków
 • Strategia niepodległości. Zarys myśłi politycznej Leszka Moczulskiego w latach 1979-1989 Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do niepodległości 10 wrzesień 2009 Kraków
 • Ontologia bezpieki - organa bezpieczeństwa w perspektywie leninowskiej teorii państwa Antropologia bezpieki 23 listopad 2012 Wrocław
 • Program polityczny pentarchii petersburskiej Między realizmem a apostazją narodową 18 kwiecień 2013 Kraków
 • Antkomunizm J. Mackiewicza i M. Zdziechowskiego Józef Mackiewicz: antykomunista, kontrrewolucjonista, pisarz 06 kwiecień 2011 Kraków
 • Areszty i więzienia WUBP/WUdsBP w Krakowie Wojewódzki aparat bezpieczeństwa w Krakowie w latach 1945–1956 24 październik 2013 Kraków
 • Antypolityczność państwa snu Alfreda Kubina Tekst polityczny w historii Europy Środkowej i Wschodniej 15 listopad 2013 Kraków
 • Wracać czy nie wracać? Pragmatyczna pułapka konserwatyzmu w obliczu komunizmu Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. 11 marzec 2014 Kraków
 • Strategia i intuicja niepodległości. KPN, idea niepodległości i młodzież końca PRL Bunt pokolenia 1988-1989. Studenci i młodzież przeciwko systemowi komunistycznemu u schyłku PRL 05 czerwiec 2014 Kraków
 • Przeciwko rewolucji socjalistycznej. Niekomunistyczna krytyka "Solidarności" W poszukiwaniu programu. Myśl polityczna środowisk opozycyjnych w PRL w latach 1976-1989 29 październik 2014 Wrocław
 • Wspólnota atomów. Kolektywizacja jednostki w perspektywie totalitarnej Delatorzy, donosiciele, informatorzy, osobowe źródła informacji – ludzie, zjawisko 27 listopad 2014 Wrocław
 • Inteligencja w partii. Środowisko pisma "Zdanie" wobec kryzysu Polski Ludowej Więcej niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 16 październik 2015 Katowice
 • Droga wiodła przez Narvik do ? Ksawery Pruszyński i jego koncepcja rewolucji narodowej Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Kolekcje - Pamięć - Projekty 08 grudzień 2016 Katowice
 • Myśl polityczna Leszka Moczulskiego a tradycja niepodległościowa IV Konferencja Świętokrzyska Instytutu Historycznego im. A. Ostoi - Owisanego 26 maj 2017 Wółka Milanowska
 • Samobójstwo ze strachu przed śmiercią. Ankieta dotycząca stalinizmu na łamach pisma „Zdanie” w latach 1988–1989 Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. (cz. II) 07 czerwiec 2017 Warszawa
 • Idea wolności w procesie budowy państwa: przypadek II RP Wolność narodu i wolność jednostki w czeskiej i polskiej myśli politycznej i kulturze Idee i praktyka polityczna 20 październik 2017 Kraków
 • Myśl polityczna Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość VIII Konferencja świętokrzyska 26 maj 2018 Wólka Milanowska
 • Od Mochnackiego do Piłsudskiego. Zarys ideologii niepodległościowej III Konferencja Polsko-Litewska: Unia, federacja, niepodległość. 18 październik 2018 Kraków
 • Totalna mobilizacja: akceleracja a System Zaufania Społecznego "Powtórka" II Studenckie Spotkania Filozoficzne 16 luty 2019 Międzygórze
 • Franz Maurer – nieprawe dziecię „Nieprzekupnego”. Studium o pragmatyzacji aparatu bezpieczeństwa Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii władzy i antropologii organizacji 22 luty 2019 Kowary
 • Porozumienie jako forma walki. KPN wobec okrągłego stołu i wyborów czerwcowych Rok 1989 w Małopolsce 05 czerwiec 2019 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl