wróć na stronę główną UPJPII
dr Adam Workowski
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - starszy wykładowca 
E-mail:
adam.workowski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Filozofii Boga 
Dyżur dydaktyczny:
Semestr zimowy 2018/2019
Środa 9 - 9.45
ul. Bernardyńska 3, sala 112 

Curriculum Vitae

 • 2001 - doktorat z filozofii na Wydziale Filozoficznym UJ
 • 2001 - adiunkt na Wydziale Filozoficznym PAT
 • 1993 - asystent na Wydziale Filozoficznym PAT
 • 1987 - magisterium z filozofii na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UJ

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Philosophy of dialogue and Bakhtin's dialogism [w:] Marios Pourkos [red.], Perspectives and limits of dialogism in Mikhail Bakhtin, Rethymon Crete Greece: University of Crete 2008, s. 91-98.
 •      [szukaj w bibliotece] Etyczne i moralne podstawy posiadania [współatorstwo z:] [w:] Własność to odpowiedzialność -wiedza, praktyka, doświadczenie, Warszawa Kraków: Europejski Instytut Nieruchomości 2009 31-48
 •      [szukaj w bibliotece] Refleksje filozofa o kinie wartości [w:] dr Urszula Tess [red.], W stronę kina filozoficznego. Antologia, Kraków: WSFP "Ignatianum" Wydawnictwo Wam 2011, s. 15-36.
 •      [szukaj w bibliotece] Aktualność koncepcji autentyczności Sorena Kierkegaarda [w:] Antoni Szwed [red.], Aktualność Kierkegaarda, Kęty: Wydawnictwo Antyk 2006, s. 174-192.
 •      [szukaj w bibliotece] Pokusy dualizmu w myśli Gabriela Marcela [w:] praca zbiorowa [red.], Pięknie myśleć. (Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Karola Tarnowskiego), Kraków: Znak 2007, s. 201-217.
 • Mistrz Eckhart i filozofia dialogu [w:] [red.], „Jeśli Bóg jest...”(księga jubileuszowa na 70 urodzimy O. J. A. Kłoczowskiego), Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007, s. 98-118.
 •      [szukaj w bibliotece] Wzrok i obecność [w:] J. M. Ruszar [red.], Zmysł wzroku, zmysł sztuki, Lublin: Gaudium 2006, s. 225-245.
 • Zagadka tożsamości. Pan Cogito w panoramie współczesnych dyskusji nad tożsamością podmiotu [w:] J. M. Ruszar [red.], Wyraz wyłuskany z piersi. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, Lublin: Gaudium 2006, s. 169-176.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Cogito vr talanyos egyenisege /Tożsamość Pana Cogito/ [w:] Nagy Vilag, LIV /1 2009, s. 78-84.
 • Zawsze jest trzecie wyjście [współatorstwo w:] Znak, 1/2008 2008 16-37
 • Czym nad grube ciało duch jest szlachetniejszy? [współatorstwo w:] Znak, 1/2009 2009 40-56
 • Siła moich myśli [w:] Horyzonty Wychowania, 8/2009 (16) 2009, s. 25-40.
 • Wspólnota solidarna. Analiza fenomenologiczna [w:] Znak, 617(10) 2006, s. 93-105.
 • solidarity community: A Phenomenological Analysis [w:] Thinking in Values, The Tischner Institute Journal of Philosophy, 1 2007, s. 107-120.
 • O lęku straszny i wspaniały [w:] Więź, (562-563) 8-9 2005, s. 13-25.
 • Biedy z Tischnerem” (recenzja książki J.Gowina, Religia i ludzkie biedy) [w:] Logos i Ethos, 1(16) 2004, s. 224-234.
 • Józefa Tischnera filozofia przyswajania [w:] Logos i Ethos, 12 2002, s. 3-19.
 • Stronniczość kryterium istnienia Quine’a [w:] Logos i Ethos, 14 2004, s. 4-8.
 • Pojęcie Gelassenheit u Mistrza Eckharta i Heideggera [w:] Logos i Ethos, 2 (15) 2003, s. 50-64.
 • Ryzyko wojny sprawiedliwej [w:] Znak, (7) 2003, s. 57-71.
 • Myślenie z kimś i dla kogoś [w:] Zeszyty Karmelitańskie, 1(26) 2004, s. 66-71.
 • Naturalista na manowcach wiary (rec. książki prof. J. Woleńskiego, Granice niewiary [w:] Semina scientiarum, 5 2006, s. 120-134.
 • O pokajaniu [w:] Arcana, 6 (96) 2010, s. 84-95.
 • Sztuka bycia sobą [w:] Znak, 704 2014, s. 43-49.
 • Samowiedza i bycie sobą [w:] Kwartalnik Filozoficzny, Tom XLII zeszyt 3 2014, s. 63-88.

Wygłoszone Referaty:

 • Autentyczność jako modus samoodniesienia VIII Polski Zjazd Filozoficzny 19 wrzesień 2008 Warszawa
 • Światopogląd i etyka autora Twarze Pana Cogito - Ossolineum dla Herberta 10 październik 2008 Wrocław
 • Herbert i stoicy: wrogość i fascynacja Bóg, byt i świat w twórczości Zbigniewa Herberta 16 maj 2008 Toruń
 • Fenomenologia w Polsce - udział w dyskusji 'okrągłego stołu Tradycje i szkoły filozoficzne w dziejach polskiej filozofii 20 wrzesień 2008 Warszawa
 • Zagadka tożsamości Pana Cogito Zbigniew Herbert Emlékkonferencia és könyvbemutató 05 październik 2008 Budapeszt
 • Paradoksy pojęcia spotkania w filozofii Józefa Tischnera „Wokół filozofii ks. Józefa Tischnera. Seminarium w 10. rocznicę śmierci”. 29 kwiecień 2010 Wrocław
 • Pojęcie przebaczenia i skruchy u Herberta Herbert czytany dzisiaj 20 marzec 2010 Sucha Beskidzka
 • John Paul II’s Philosophy of Love and Lust Hay Festival 2009 28 maj 2009 Hay on Wye - Wales Great Britain
 • Samowiedza i bycie sobą Aporie samowiedzy 27 wrzesień 2013 Piotrawin
 • Refleksja: pasywne odkrywanie czy autokreacja? Aktywność i pasywność jako kategorie fenomenologii 14 grudzień 2013 Warszawa
 • Poszukiwanie samego siebie w filozofii Kierkegaarda Kierkegaard- koncepcje, polemiki, inspiracje 26 październik 2013 Warszawa
 • O zagubieniu samego siebie. Drogi powrotu Logosfera: Głębia Boga i człowieka 08 listopad 2013 Szczecin
 • O byciu sobą w relacji do Ty Logosfera: Głębia Boga i człowieka 09 listopad 2013 Szczecin
 • Epoche Husserla i doświadczenie mistyczne Bóg i mistyka – w kręgu fenomenologii 18 grudzień 2015 Kraków
 • Bycie sobą i emocje Emocjonalne aspekty kultury 24 październik 2015 Kraków
 • Aksjologia Tischnera i filozofia współczesna Problemy fenomenologii wartości XV konferencja PTF 28 listopad 2015 Warszawa
 • Wychowawca w Cyberświecie XI Konferencja dla Nauczycieli i Wychowawców w Łopusznej 09 styczeń 2016 Łopuszna
 • Perspektywa pierwszoosobowa w fenomenologii i filozofii analitycznej Pytanie o metodę. XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego 02 grudzień 2016 Warszawa
 • Emocje i bycie sobą Antropologia doświadczenia a zdrowie psychiczne. V Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne 29 listopad 2016 Lublin
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl