wróć na stronę główną UPJPII
dr Katarzyna Drąg
Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych - adiunkt 
E-mail:
katarzyna.drag@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych 
Dyżur dydaktyczny:
dyżur:
wtorek, godz. 13.15-14.15
ul. Grodzka 40 

Curriculum Vitae

 • 2011 - Doktorat, nauki humanistyczne w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 • 2007 - Magisterium, kulturoznawstwo międzynarodowe, Wydział Nauk Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
 • 2006 - Magisterium, Filologia polska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Batory Ormianinem. O tym, jak Matejko nie został zastrzelony na krakowskich Plantach [w:] Krzysztof Fiołek, Marian Stala [red.], Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914), Kraków: Universitas 2011, s. 379-389.
 •      [szukaj w bibliotece] Naród w pismach Wojciecha Dzieduszyckiego (1848-1909). Wizja historiozoficzna a wizja literacka [w:] Krzysztof Stepnik, Monika Gabryś [red.], Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, s. 201-207.
 •      [szukaj w bibliotece] Regionalizm w nauce o literaturze. Na podstawie prac okresu międzywojennego [w:] B. Balicki, B. Ryż, E. Szczerbuk [red.], Kultura w nauce o literaturze, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2009, s. 189-196.
 •      [szukaj w bibliotece] Jedność a różnorodność. Myśl Wacława Lipińskiego [w:] E. Komorowska, D. Dziadosz [red.], Świat Słowian w języku i kulturze. Kulturoznawstwo, Szczecin: Volumina.pl 2009, s. 138-143.
 •      [szukaj w bibliotece] Polacy, Ukraińcy, Ormianie… tygiel etniczny i narodowy. Na podstawie prozy Kajetana Abgarowicza (Abgara-Sołtana) [w:] O. Weretiuk, J. Wolski, G. Jaskiewicz [red.], Pogranicze kulturowe. Studia i szkice, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, s. 43-51.
 •      [szukaj w bibliotece] „Tyle setek lat istniało nasze szlacheckie społeczeństwo stosunkami rodzinnymi, niech istnieje i dalej (?)” Jak proza polska na przełomie XIX i XX wieku odpowiadała na takie pytanie [w:] K. Kralkowska-Gątkowska [red.], Rodzina w czasach przełomów, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011, s. 87-95.
 • Stereotypy a badania obrazu grup etnicznych w literaturze. Uwagi teoretyczne [w:] [red.], Slavica Iuvenum X, Ostrawa: 2009, s. 21-30.
 •      [szukaj w bibliotece] „Jesteś na obcej ziemi. I sama. Doświadczenie emigracji w powieściowym płaszczu. Jesień Gringi Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej” [w:] S. Kossowska, M. Supruniuk [red.], Archiwum emigracji, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2009, s. 144-148.
 •      [szukaj w bibliotece] Starcie wartości. Eksdziennikarz o starej i młodej prasie drugiej połowy XIX stulecia [w:] A. Baczyński, M. Drożdż [red.], Wartości w mediach - z dolin na szczyty, Tarnów: Biblios 2012, s. 83-89.
 •      [szukaj w bibliotece] Juliusz Turczyński - postać, pasje, poglądy [w:] Urszula Jakubowska [red.], Galicja - mozaika nie tylko narodowa, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2014, s. 67-79.
 •      [szukaj w bibliotece] "Godzina u dziennikarza" - Karol Kucz o redakcyjnych dylematach [w:] Michał Drożdż [red.], Mądrość w mediach - od bezmyślności do przemądrzałości, Tarnów: Biblos 2014, s. 263-274.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Między Wschodem a Zachodem: Europa Mickiewicza i innych. O relacjach literatury polskiej z kulturami ościennymi. Recenzja [w:] Ruch Literacki, 3 2008, s. 155-158.
 • Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych. Recenzja [w:] Ruch Literacki, 3 2008, s. 100-102.
 • Czy marksizm-leninizm to „świecka religia”? [w:] Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa, 2 2008, s. 20-25.
 • Życie, cierpienie i śmierć, czyli kilka myśli o człowieku we współczesnym świecie [w:] Meteor, 1 2006, s. 20-25.
 • O wartościach w mediach. Recenzje książek [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 (9) 2013, s. 173-174.
 • O przeszłości, teraźniejszości i wyzwaniach e-learningu. Recenzja książki [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 (9) 2013, s. 175-176.
 • Kształtowanie kompetencji medialnych i informacyjnych w rodzinie [w:] Studia Salvatoriana Polonica, 8 2014, s. 115-128.
 • Rycerze pióra? Michał Bałucki-dziennikarz o etosie dziennikarzy [w:] Zeszyty Prasoznawcze, t. 58, nr 1 (221) 2015, s. 191-201.
 • Powieściowy kodeks etyczny profesjonalizującego się dziennikarstwa. "W mętnej wodzie" Józefa Ignacego Kraszewskiego [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 7, nr 1 (12) 2015, s. 131-142.

Wygłoszone Referaty:

 • Słowiańska jedność a narodowa różnorodność.Ukraińcy o Polakach, Polacy o Ukraińscach w literaturze 2 poł. XIX w. Świat Słowian w języku i kulturze 17 kwiecień 2009 Pobierowo/Szczecin
 • Etyczny nakaz bratania się szlachty polskiej z ludem ukraińskim na podstawie prozy polskiej lat 1863-1914 Kategorie etyczne w literaturze i kulturze 25 wrzesień 2007 Częstochowa
 • Dominacja czy braterstwo? Michał Czajkowski (Sadyk Pasza) o Ukrainie Studia postkolonialne nad kulturąi cywilizacją polską 28 maj 2008 Roskosz, Janów Podlaski
 • Naród w pismach Wojciecha Dzieduszyckiego (1848-1909) Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej 23 kwiecień 2008 Lublin
 • "Jesteś na obcej ziemi. I sama". Doświadczenie emigracji w powieściowym płaszczu. "Jesień Gringi" J. Surynowej-Wyczółkowskiej Piśmiennictwo wspomnieniowe Drugiej Emigracji 10 maj 2008 Toruń
 • "Kultura" a literatura. Na podstawie pism Stefanii Skwarczyńskiej Kultura w nauce o literaturze 06 czerwiec 2008 Karpacz
 • Stereotypy a badania obrazu grup etnicznych w literaturze XIX w. Slavica Iuvenum 31 marzec 2009 Ostrawa
 • Polacy, Ukraińcy, Ormianie... tygiel etniczny i narodowy. Na podstawie prozy Kajetana Abgarowicza (Abgara - Sołtana) Dialog pogranicza kulturowego. Odrębność - wymiana - przenikanie 09 październik 2008 Rzeszów
 • Tyle setek lat istniało nasze szlacheckie społeczeństwo stosunkami rodzinnymi, niech istnieje i dalej (?)” Jak proza polska na przełomie XIX i XX wieku odpowiadała na takie pytanie Obrazy rodziny w literaturze od XIX do XXi wieku 02 grudzień 2008 Cieszyn
 • Starcie wartości. Eksdziennikarz o starej i młodej prasie drugiej połowy XIX stulecia Wartości w madiach. Wartość mediów 01 czerwiec 2012 Kraków
 • Typ gawędziarza. O Kajetanie Abgarowiczu Niedoczytani, niedoczytane... Zapomniane postacie polskiej literatury 1863-1914 04 listopad 2011 Kraków
 • Znaczące ćwierkanie. Dziennikarze na i o Twitterze Modele dziennikarstwa we współczesnym świecie 17 kwiecień 2013 Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Karol Kucz o głupocie i mądrości prasy w połowie XIX stulecia VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów Rozumiec media - mądrośc w mediach? 17 maj 2013 Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiej Jana Pawła II w Krakowie
 • Rycerze pióra? O etosie dziewiętnastowiecznych dziennikarzy-literatów III Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej 28 wrzesień 2013 Kraków
 • Juliusz Turczyński, postać, pasje, poglądy Galicja - zapisy minionego czasu, PAN 25 październik 2013 Warszawa
 • Kultura bez selekcji. Kompetencja medialna a kompetencja kulturowa Kultura w mediach. Media w kulturze 02 kwiecień 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Dyskusja o dziewiętnastowiecznym dziennikarstwie. "W mętnej wodzie" J. I. Kraszewskiego VIII Konferencja Etyki Mediów Dialog w mediach. Media w dialogu 15 maj 2014 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Lwowskie czasopisma ludowe: program działania, obraz czytelników Obce/swoje Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej 23 maj 2014 Uniwersytet Jagielloński Kraków
 • Dziennikarstwo jako "zespolenie ludzkich sił". J. I. Kraszewski o społecznej misji prasy Rola mediów w edukacji społecznej 17 czerwiec 2014 Uniwersytet Warszawski
 • Obrazy medialne - obrazy mentalne. Retoryka wizerunku migrantów Retoryka wizerunku medialnego 06 listopad 2015 Warszawa
 • Etyka wg "króla reporterów", czyli Feliksa Fryzego X Konferencja Etyki Mediów 17 maj 2016 Kraków
 • "Dzieci i środki komunikowania - wyzwanie dla edukacji" - Orędzie Benedykta XVI na 41 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Colloquium z teologii mediów im. ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego 22 czerwiec 2016 Jasna Góra
 • Serialowy obraz migrantów z Ukrainy – ujęcie antropologiczne i aksjologiczne IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej "Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii" 16 wrzesień 2016 Poznań
 • Obraz Ukraińców w nowych mediach - zróżnicowane formy zagrożenia Hejting i trolling w komunikacji społecznej w internecie 05 październik 2016 Warszawa, UKSW
 • Panel: Komunikować dziedzictwo II Kongres Kultury Regionów 19 październik 2016 Nowy Sącz
 • Komunikować zaufanie i dobro. O gestach i postawach Jana Pawła II Media: przestrzeń i narzędzie miłosierdzia. XI Dni Jana Pawła II.Miłosierdzie 08 listopad 2016 Kraków
 • Rola kompetencji międzykulturowych skutecznym i stosownym komunikowaniu społecznym Zarządzanie międzykulturowe – etyka, kultura, gospodarka 12 styczeń 2017 Kraków
 • Komunikowanie międzykulturowe w mediach i poprzez media 10 lat Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej - dokonania ostatniej dekady i perspektywy rozwojowe nauk o mediach i komunikowaniu w Polsce 26 kwiecień 2017 Wrocław
 • A Voyage to America in the Work of Polish Writers and Journalists in the Nineteenth Century Sixth World Congress - The Polish Institute of Arts & Sciences of America 16 czerwiec 2017 Kraków
 • Między dezaprobatą a fascynacją... Migracja Polaków do Ameryki w świetle (pre)reportaży podróżniczych Rogera Łubieńskiego Polsko-amerykańska Konferencja Naukowa "Polacy w Ameryce" 27 czerwiec 2017 Warka
 • Dyskusja o profesjonalizmie dziennikarskim. Reminiscencje z końca XIX wieku Media-Biznes-Kultura 13 październik 2017 Gdańsk
 • Panel: Transmisja dziedzictwa - Kompetencje kulturowe dzieci III Kongres Kultury Regionów 18 październik 2017 Nowy Sącz
 • Dziennikarstwo jako służba społeczna? Perspektywa historyczna Man for the Media or the Media for man? 07 grudzień 2017 Kraków
 • Komunikować się odpowiedzialnie Etyka słowa w komunikacji i relacjach społecznych 22 styczeń 2018 Tarnów
 • San Junipero, czyli życie bez końca: komunikacja, relacje, technologia II Colloquium z Teologii Mediów im. ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego 23 styczeń 2018 Kraków
 • W trosce o „autorytet etyczny i umysłowy” prasy. Towarzystwo Wiedzy Prasowej – cele i dokonania XII Konferencja Etyki Mediów Prawdziwe media - uczciwość i prawda w mediach 24 maj 2018 Kraków
 • Historia mediów – cele i perspektywy Współczesne media 10. Problemy i metody badań nad mediami 19 kwiecień 2018 Lublin UMCS
 • Świat dziennikarski i prasoznawczy w II Rzeczpospolitej – symbioza, korelacje, współpraca Konferencja jubileuszowa. Wiedza - komunikacja - działanie 25-lat IDMIKS UJ 26 październik 2018 Kraków
 • Edukacja dziennikarska dla dobra społeczeństwa w niepodległej Polsce. Szkolnictwo dziennikarskie w II RP Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa Jakie media? X lat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL 14 listopad 2018 Lublin
 • Troska o wartościowe dziennikarstwo u korzeni niepodległości. Inspiracje historyczne na dziś Prasa krakowska. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości 15 listopad 2018 Kraków Polska Akademia Umiejętności
 • Nowy wymiar odpowiedzialności za słowo. Dziennikarskie doświadczenia lwowskich literatów przełomu XIX i XX wieku Narodowa Akademia Nauk Ukrainy 09 wrzesień 2018 Lwów
 • Próba samokrytycznego kształtowania profesji dziennikarskiej w twórczości Gabrieli Zapolskiej Українська періодика: історія і сучасність; ДВАНАДЦЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 30 listopad 2018 Lwów
 • Kompetencje informacyjne w cyfrowym świecie danych Lost or found in Web? II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Media for Man 05 grudzień 2018 Kraków
 • Profesjonalizm dziennikarski – XIX-wieczne poszukiwania jakości prasy Posiedzenie Komisji Medioznawczej PAU 18 grudzień 2018 Kraków Polska Akademia Umiejętności
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl