wróć na stronę główną UPJPII
mgr Maria Banach
Zatrudnienie:
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych - starszy wykładowca 
E-mail:
maria.banach@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
 
Dyżur dydaktyczny:
<p><b>Kierownik MSJO UPJPII</b></p>

<p><b>Dyżury w semestrze letnim r. ak. 2018/19:</b> </p>
<p>wtorek: 09.00- 11.00, pok. 014C/B</p>
<p>czwartek: 9.00- 11.00, pok. 014C/B</p> 

Curriculum Vitae

 • 2019 - 26 styczeń- uczestnictwo w trzech warsztatach: "Coaching i psychologia pozytywna w edukacji. Fakty i mity","Trudny uczeń dorosły, czyli dydaktyk ma kłopot", "Lepiej zapobiegać niz płonąć- wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela akademickiego".
 • 2018 - 9 marzec- uczestnictwo w konferencji naukowo- dydaktycznej "Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych" (Uniwersytet Śląski)
 • 2018 - 19 marca- współorganizacja i współprowadzenie III wieczoru kultury łacińskiej (Amemeus patriam)
 • 2018 - 14 września- uczestnictwo w glottodydaktycznej konferencji latynistycznej "Polacy nie gęsi, tez łacinę znają" (Kraków).
 • 2017 - 16 stycznia - współorganizacja i współprowadzenie II wieczoru kultury łacińskiej ("Adeste fideles"- wieczór kolęd łacińskich).
 • 2017 - 19 maja- szkolenie: Moodle dla początkujących"
 • 2017 - 29-30 listopada- uczestnictwo w IV Kongresie Rozwoju Edukacji (Warszawa)
 • 2016 - 18 stycznia- współorganizacja i współprowadzenie I wieczoru kultury łacińskiej (Amor et amicitia)
 • 2016 - 8 i 15 kwietnia - dwuczęściowe szkolenie dotyczące pracy na dysku Google.
 • 2016 - 16 kwietnia - organizacja i nadzór nad spotkaniem Papieskiego Uniwersytetu Dzieci i Rodziców (PUDiR) UPJPII
 • 2016 - 10 maja - udział w konferencji " Kryzys nauczania łaciny- kryzys kultury" (Polska Akademia Umiejętności w Krakowie)
 • 2016 - 15-17 września - udział w konferencji dydaktyczno- naukowej " Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych", wygłoszenie referatu: " Nauczanie języków obcych w kontekście pracy indywidualnej ze studentem z niepełnosprawnością- dydaktyka nauczania oraz logistyka współpracy z BON".
 • 2016 - 9 grudnia - szkolenie "Nauka w Internecie" (prowadzone przez pracowników Biblioteki UPJPII)
 • 2015 - 21 kwietnia-Kraków- Ogólnopolska konferencja Naukowa: Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim- doświadczenia po latach.
 • 2015 - 02 grudnia-szkolenie: Zespół Aspergera- etiologia, cechy, zachowania. Jak pracować ze studentem z zespołem Aspergera (organizator: BON UPJPII)
 • 2014 - Od 01.10.2014- Kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych UPJPII (IV kadencja)
 • 2014 - Nagroda JM Rektora UPJPII za osiągnięcia w pracy naukowo- dydaktycznej i organizacyjnej
 • 2014 - Wykonywanie II części tłumaczeń w ramach grantu "Studia i materiały do dziejów kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”
 • 2014 - 17-18 lutego: udział w szkoleniu " Proces komercjalizacji wyników badań naukowych
 • 2014 - 7 luty: udział w szkoleniu " Wykorzystanie zasobów z zakresu: teologia"
 • 2014 - 21 marzec- udział w szkoleniu "Ścieżki kariery nauczycieli akademickich UPJPII w Krakowie"
 • 2013 - Konferencja- "Źródła pisane z punktu widzenia filologa, historyka i archeologa" (organizator i moderator)
 • 2013 - Wykonywanie I części tłumaczeń w ramach realizacji grantu "Studia i materiały do dziejów kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”
 • 2013 - 12-13 listopada- udział w szkoleniu: "Zarządzanie projektami"
 • 2013 - 19 listopada- udział w szkoleniu "Praca ze studentem z zaburzeniami psychicznymi"
 • 2013 - 28-29 listopada- udział w szkoleniu "System oceniania pracowników UPJPII w Krakowie"
 • 2012 - Konferencja- Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych- badania naukowe i praktyka (organizator i moderator)
 • 2012 - 10-12 września- udział w konferencji "Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne" (Bydgoszcz)
 • 2011 - 16-17 lutego: udział szkoleniu: „Turystyka religijna lądowa i morska”- (rozeznanie potrzeb językowych dla nowego kierunku, język – jako narzędzie branżowe, zakresy merytoryczne i czasowe nauczania języków obcych)
 • 2011 - Cykl szkoleń- „Wprowadzenie do e- learningu na platformie „Moodle”
 • 2011 - Wykonywanie tłumaczeń do monografii ks. prof. dr hab. J. Wołczańskiego: Władysław Kochowski, Historia Seminarium Duchownego diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego 1687-1895 [red.], Lwów-Kraków: - 2011.
 • 2010 - nagroda „Integralia”- przyznana przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych za propagowanie i realizowanie pracy dydaktycznej ze studentami z niepełnosprawnością.
 • 2009 - Kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych UPJPII (III kadencja)
 • 2009 - 21-22 września-udział w szkoleniu „ Wspieranie nauczania języków obcych studentów dotkniętych niepełnosprawnością oraz dysleksją”
 • 2009 - udział w warsztatach dla nauczycieli w ramach projektu: „Uczę po ludzku”,
 • 2009 - 15.09- udział w seminarium metodycznym „Make the right movie”
 • 2009 - Wykonywanie tłumaczeń do monografii: J. Wołczański, Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919. Źródła, Lwów-Kraków: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię archidiecezji lwowskiej ob. łac. 2012.
 • 2009 - 29 maja- udział w szkoleniu "Funkcjonowanie językowych testów poziomujących"
 • 2007 - Nadanie odznaki" Zasłużony dla Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie"
 • 2006 - 01.10.2006- awans na stanowisko starszego wykładowcy PAT
 • 2004 - XXXI Liceum ogólnokształcące w Krakowie- nauczyciel kontraktowy
 • 2004 - Kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych PAT (II kadencja)
 • 2001 - X Liceum Ogólnokształcące w Krakowie- nauczyciel kontraktowy
 • 2000 - 01.09.2000- uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego
 • 1999 - 01.10.1999- awans na stanowisko wykładowcy PAT
 • 1999 - Kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych PAT (I kadencja)
 • 1995 - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (etat)
 • 1994 - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie- lektor j. łacińskiego
 • 1993 - Uniwersytet Jagielloński- Studium Języków Obcych- lektor j. łacińskiego
 • 1991 - VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie- nauczyciel j. łacińskiego
 • 1991 - X Liceum ogólnokształcące w Krakowie- nauczyciel j. łacińskiego
 • 1991 - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (umowa- zlecenie)
 • 1981 - studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie filologii klasycznej zakończone obroną pracy i uzyskaniem specjalności pedagogicznej (uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych)
 • 1977 - IV Liceum Ogólnokształcące im.Stanisława Anioła w Tarnowie, klasa o profilu humanistycznym

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

 • Brak danych

Artykuly w Czasopismach:

 • Wyjazd pracowników MSJO na Uniwersytet w Paderborn (relacja z wyjazdu) [współatorstwo w:] Vita Academica, 4(79)2014 2014 27-28
 • Erasmus w Eichstatt (relacja z wyjazdu) [współatorstwo w:] Vita Academica, 4(69) 2012 29-29

Wygłoszone Referaty:

 • Brak danych
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl