wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Jarosław Jagiełło
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
jaroslaw.jagiello@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Filozofii Człowieka 
Dyżur dydaktyczny:
Wtorek: 11.30 - 13.30, Dziekanat WF UPJPII, ul. Kanonicza 9, I piętro 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 • Logos i wiara: czyli o Bogu, który pojawia się w myśleniu z głębi mowy [w:] J. \Barcik, G. Chrzanowski OP [red.], Jeśli Bóg jest..., Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007, s. 63-75.
 •      [szukaj w bibliotece] Kryzys autorytetu - kryzys myślenia [w:] J. Jagiełło [red.], O autorytecie. W poszukiwaniu punktu odniesienia, Kraków: Znak 2008, s. 7-16.
 •      [szukaj w bibliotece] Bóg jako jedyne Ty mojego Ja. Problematyka Boga w kontekście dialogicznego doświadczenia bycia [w:] J. Barcik, G. Chrzanowski OP [red.], Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 77-97.
 • Dialogiczny charakter pracy - wymiar kryzysu [w:] J. Rąb, J. Brad, A. Musiał [red.], Rozważania wokół pracy, Katowice: Stowarzyszenie na rzecz nauki polskiej 2001, s. 121-144.
 • [tłum.] Filozoficzne źródła idei solidarności [w:] Idea solidarności dzisiaj, Kraków: 2000 1-15
 • Martina Heideggera ontologia fundamentalna jako próba stworzenia filozofii pierwszej [w:] A. Maryniarczyk, K. Stępień [red.], Metafizyka w filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2004, s. 295-321.
 • Martin Heidegger - dramaturgia pewnego spotkania [w:] A. Skreczko [red.], Będziesz miłował, Białystok: 2006, s. 460-472.
 • Problem przezwyciężenia metafizyki [w:] R. Darowski [red.], Philosophiae & Musicae, Kraków: Ignatianum - WAM 2006, s. 345-364.
 •      [szukaj w bibliotece] Świat i wiara w godzinie przełomu. Wprowadzenie. [w:] Jarosław Jagiełło [red.], Świat i wiara w godzinie przełomu, Kraków: Znak 2011, s. 9-28.
 •      [szukaj w bibliotece] Das philosophisch-religiöse Denken von Josef Tischner. Ausführliche Besprechung der gehaltenen Referate [w:] Jarosław Jagiełło/Władysław Zuziak [red.], Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne ks. Józefa Tischnera, Kraków: Znak 2004, s. 231-268.
 • Wolność (hasło encyklopedyczne) [w:] H. Witczyk i inni [red.], Encyklopedia Chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, Kielce: Jedność 2000, s. 771-773.
 • Między przeszłością a przyszłością człowieka [w:] K. Gurda, T. Gacia [red.], Powołanie i służba. Księga jubileuszowa ku czci Biskupa Mieczysława Jaworskiego w 70 rocznicę urodzin, Kielce: Jedność 2000, s. 353-368.
 • Między potępieniem a zbawieniem. Wprowadzenie [w:] J. Jagiełło/W. Zuziak [red.], Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne ks. Józefa Tischnera, Kraków: Znak 2004, s. 7-16.
 • Stosunek Kościoła do demokracji w czasach współczesnych [w:] J. Łukomski [red.], Kultura chrześcijańska, Kielce: Jedność 2004, s. 255-271.
 • Bądź wolność twoja. Wprowadzenie [w:] J. Jagiełło/W. Zuziak [red.], „Bądź wolność twoja”. Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym, Kraków: Znak 2005, s. 9-18.
 • Tischner wobec wartości [w:] J. Jagiełło/W. Zuziak [red.], Człowiek wobec wartości, Kraków: Znak 2006, s. 9-25.
 • O powstaniu książki słów kilka (Wprowadzenie) [w:] J. Jagiełło/W. Zuziak [red.], Sumienie w świecie wolności, Kraków: Znak 2007, s. 7-11.
 •      [szukaj w bibliotece] O idei uniwersytetu katolickiego [w:] Przemysław Kantyka, Jarosław Czerkawski, Tomasz Siemieniec [red.], Kościól - komunia i dialog, Kielce: Jedność 2014, s. 197-211.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Dialogiczna przestrzeń wolności [w:] Logos i ethos, 1(7) 1999, s. 79-89.
 • Problematyka nadziei we współczesnej filozofii człowieka [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 3 2004, s. 49-69.
 • Heidegger i czasy nowożytne [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 1 2002, s. 187-201.
 • Das religiöse Denken von Josef Tischner [w:] Artykuły Instytutu Mysli Józefa Tischnera, http://www.tischner.org.pl/d/artykulym.php?aid=6 2009, s. 1-18.
 • Dialog der Kulturen [w:] Amtsblatt der Gemeinde Fluorn-Winzeln, 37 2010, s. 2-3.
 • Logos und Glaube im „secular age“. Zur religionsphilosophischen Aktualität des Ebner´schen Denkens [w:] Forum Philosophicum. International Journal For Philosophy, Volumen 16/Number2/ 2011, s. 17-38.
 • W stronę prawdy o człowieku. Zamyślenia nad encykliką Papieża Jana Pawła II „Fides et ratio” [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, nr 4 (LXXV) 1999, s. 396-412.
 • Ksiądz Profesor Józef Tischner (1931-2000). Filozof i duszpasterz – daty, fakty [w:] Logos i Ethos, nr 1(10) 2001, s. 4-13.
 • Rozmiłować się w myśleniu... czyli o studiowaniu filozofii [w:] OBECNI, nr 3(5) 2002, s. 26-32.
 • Heidegger i czasy nowożytne [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, nr 1, cz. 2 2002, s. 187-201.
 • Filozofia i Biblia, czyli o „Filozofii Filozofów“ słów kilka [w:] OBECNI, nr 3(8) 2003, s. 79-90.
 • Ks. prof. Stanisław Czerwik - człowiek epoki Soboru [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 6/89 2013, s. 386-399.
 • Aktualność Sörena Kierkegaarda w filozofii, teologii, literaturze [w:] Gdański Rocznik Ewangelicki, VII/2013 2013, s. 339-344.
 • "Być przed Bogiem". SörenowiAabye Kierkegaardowi na 200. urodziny [w:] Logos i ethos, 1/36 2014, s. 237-247.
 • Spojrzenie w przyszłość. Ks. Józefa Tischnera myslenie o pracy [w:] Verbum Vitae, 25 2014, s. 227-258.

Wygłoszone Referaty:

 • Metafizyka Martina Heideggera Metafizyka w filozofii 16 listopad 2003 Lublin
 • Aksjologiczne aspekty filozofii człowieka Józefa Tischnera Wykłady dla inteligencji. Sesja UTW w Kielcach 27 październik 2006 Kielce
 • Nowy paradygmat w filozofii europejskiej? Wykłady dla wspólnot zakonnych 12 maj 2007 Kielce
 • Ferdynand Ebner - dialogiczne doświadczenie Boga (Konferencja) Niemiecka filozofia religii 22 marzec 2007 Kraków
 • Logos und Glaube im secular age Wykłady goscinne w Internationale-Ferdinand-Ebner-Gesellschaft, Brenner Archiv, Universität Innsbruck 25 czerwiec 2009 Innsbruck
 • Etyka a historia. Wyklady Mistrza. Radiowe Spotkania z Tischnerem 22 maj 2009 Polskie Radio Kielce
 • Józef Tischner - aksjologiczny obraz człowieka Spotkania z Tischnerem 22 marzec 2010 Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum
 • Świat i wiara w godzinie przełomu. Wprowadzenie Świat i wiara w godzinie przełomu 22 kwiecień 2010 Kraków
 • Dialog der Kulturen Światowy Zjazd Żydów Chmielnickich 20 czerwiec 2010 Chmielnik
 • Edyta Stein: "Poszukiwanie prawdy było moją jedyną modlitwą" Oblicza świętości 10 kwiecień 2011 Kielce
 • Spór o rozumienie człowieka, cz. I. Wykłady na UTW w UPJPII 12 grudzień 2011 Kraków
 • Spór o rozumienie człowieka, cz. II. Wykłady na UTW w UPJPII 19 grudzień 2011 Kraków
 • Józefa Tischnera filozofia nadziei Wykład podczas uroczystej sesji Fundacji "Wiatr w żagle" 06 styczeń 2012 Kielce
 • Personalistyczne rozumienie człowieka jako klucz do interpretacji Encykliki Jana Pawła II "Fides et ratio" Recepcja Encykliki "Fides et ratio" u progu nowego tysiąclecia 17 marzec 1999 Kielce
 • Dialogiczna perspektywa rozumienia pracy. Wymiar kryzysu Praca w centrum epistemicznego pola nauk humanistycznych 12 wrzesień 2000 Ustroń Śląski
 • Ciało człowieka. Tradycja grecka i judeo-chrześcijańska, Cz. I Wykłady w UTW UPJPII 21 styczeń 2013 Kraków
 • Ciało człowieka. Tradycja grecka i judeo-chrześcijańska. Cz. II Wykłady w UTW UPJP II 28 styczeń 2013 Kraków
 • Filozofia a neurofizjologia Seminarium Wykładowców WT KUL 06 marzec 2014 Kielce
 • Ingarden-Tischner. Od ontologii do agatologii odpowiedzialności. Dziedzictwo etyki współczesnej. Aksjologia i etyka Roaman Ingardena i jego uczniów 20 maj 2014 Kraków
 • "Athen und Jerusalem" als Quellen Europas Europa zwischen Mythos und Logos 24 maj 2014 Berlin
 • Aksjologia Józefa Tischnera Wykłady w UTW UPJPII 20 październik 2014 Kraków
 • Problematyka odpowiedzialności w filozofii R. Ingardena i J. Tischnera IMJT, Poniedziałki z Tischnerem 17 listopad 2014 Kraków
 • Zmiana paradygmatu w antropologii filozoficznej (Dilthey-Heidegger) Spór o człowieka - co sie stało z natura ludzką? 23 kwiecień 2015 Kraków
 • Grecka i judeo-chrześcijańska tradycja myślenia o ludzkim ciele Wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku 04 kwiecień 2016 Kraków
 • Józefa Tischnera analiza współczesnej pracy Poniedziałki z Tischnerem, Instytut Myśli Józefa Toschnera 16 listopad 2015 Kraków
 • Świat wartości w filozofii człowieka Józefa Tischnera Co powiedziałby nam dzisiaj ks. prof. Józef Tischner? Wspomnienie w 85 rocznicę urodzin 23 marzec 2016 Kraków
 • Józef Tischner jako filozof nadziei Filozofia dialogu - od Ebnera do Tischnera 10 listopad 2016 Chojnice
 • Józefa Tischnera myslenie o wierze 11 Starosądeckie Dni Tischnerowskie 08 marzec 2017 Stary Sącz
 • "Poszukiwanie prawdy było moja jedyną modlitwą" - droga Edyty Stein do Aufschwitz-Birkenau Godność osoby ludzkiej - dar i zobowiazanie 19 czerwiec 2017 Kraków
 • Christianity and Democracy. The Relation between Truth and Freedom Beyond Secular Faith. Politics as Theology 27 czerwiec 2017 Grenada (Hiszpania)
 • W drodze do życia filozofa Wszyscy jesteśmy filozofami 13 grudzień 2017 Kraków
 • Szlachetność jako bogobojność - aspekty filozoficzno-teologiczne Sebastian Pertycy z Pilzna - 400 lat od polskiego wydania 09 maj 2018 Kraków
 • Herbert Marcuse - Projekt nowej antropologii Rok 1968 - 50 lat od rewolucji antropologicznej 04 czerwiec 2018 Kraków
 • Filozofia wobec ułomności człowieka Ulepszanie człowieka - perspektywa filozoficzna 25 kwiecień 2018 Kraków
 • Wiara i rozum w życiu i myśli Martina Heideggera Heidegger w Polsce 28 wrzesień 2018 Jabłonna
 • Józef Tischner: klucz do kwestii społecznej Drogi i bezdroża zaangażowania publicznego. Ks. Józef Tischner - etyk w świecie polityki 18 październik 2018 Chojnice
 • Ks. Józef Tischner: metafizyka człowieka 100-lecie niepodległości - wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce 23 październik 2018 Ktaków
 • Jak należy rozumieć metafizykę rozwijaną przez ks. Józefa Tischnera? Spór o metafizykę. W 10 rocznicę śmierci Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca 11 grudzień 2018 Lublin
 • Joseph Tischners Streit um die Existenz des Menschen Studientag der Johannes Paul II Krakau und der Kath.-Theol. Fakultät der Ruhr-Universitätm Bochum - Schwerpunkt: Moderne Anthroplogie 23 maj 2019 Bochum, Rep. Federalna Niemiec
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl