wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym 
E-mail:
arkadiusz.baron@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Dogmatu 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek 13.00 - 14.00, ul. Kanonicza 20 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Magia i czary w Konstytucjach apostolskich, [w:] Opolska BibliotekaTeologiczna, 105 2013, s. 1-20.
 • Candidus, Marius Victorinus’ fictitious friend, and his doctrine of the „Logos”, [w:] Theological Research, 1 2013, s. 77-91.
 • Tadeusz Sinko jako tłumacz homilii św. Jana Chryzostoma na listy Pawłowe [w:] Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki PAU, Monografie, 18 2013, s. 65-75.
 • Cultura animi w myśli greckiej (platonizm, arystotelizm, epikureizm, stoicyzm, medio- i neoplatonizm) [w:] Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU, 46 2015, s. 95-129.
 • Krytyka homojuzji Bazylego z Ancyry przez Mariusza Wiktoryna [w:] E-Patrologus, 1/1 2015, s. 35-54.

Wygłoszone Referaty:

 • Cultura animi w myśli greckiej (platonizm, arystotelizm, epikureizm, stoicyzm, medio- i neoplatonizm) Nauki o antyku a problemy kultury 28 listopad 2013 PAU ul. Sławkowska 17
 • Krytyka koncepcji homojuzji Bazylego z Ancyry przez Mariusza Wiktoryna Chrystus jako Syn Boży w sporach IV wieku. Dogmat z perspektywy Bazylego z Ancyry 14 maj 2014 UKSW
 • Realia duszpastersko-teologiczne Soboru Trydenckiego (1545-1563) Sesja poświęcona św. Karolowi Boromeuszowi w Muzeum Niepołomickim 11 wrzesień 2014 MUZEUM W NIEPOŁOMICACH
 • The Berlin Wall in the perspective of Ancient Greek Models of Human Beeing 25 lat po upadku muru Berlińskiego (Faculty of Theology UPJPII and Seminary of St. John in Bois-le-Duc (Holandia) 23 listopad 2015 Sint-Janscentrum’s – Hertogenbosch (Holandia)
 • Ordination in the Ancient Church (II-IV centuries) The challenges for the Priestly Formation in the Ancient Christianity and Nowadays (Faculty of Theology UPJPII and Seminary of St. John in Bois-le-Duc (Holandia) 23 marzec 2015 Sint-Janscentrum’s – Hertogenbosch (Holandia)
 • Głoszenie Chrystusa i jego recepcja w starożytności chrześcijańskiej w aspekcie treści przepowiadania Głosimy pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania 28 wrzesień 2015 Niepokalnów - Stowarzyszenie Homiletów Polskich
 • Miłosierdzie miarą świętości życia. Refleksja teologiczna z okazji Roku Życia Konsekrowanego IX Międzynarodowe saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Jeden duch i jedno serce (Dz 4, 4, 32). Życie konsekrowane 08 październik 2015 Kraków, ul. Koszalińska 12
 • Miłosierdzie w homiliach św. Jana Chryzostoma na Ewangelię według św. Mateusza Miłosierni jak Ojciec (Łk 6, 36). Miłosierdzie w nauczaniu i praktyce kościelnej 28 kwiecień 2016 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl