wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Bartłomiej Pieron
Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego - asystent 
E-mail:
bartlomiej.pieron@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Wydział Prawa Kanonicznego, Katedra Kanonicznego Prawa Karnego 
Dyżur dydaktyczny:
Dyżur dydaktyczny w roku akad. 2019/2020: czwartek 30.01.2020: godz. 10.00 - 11.00.
czwartek 6.02.2020 godz. 10.00 - 11.00 po wcześniejszej konsultacji mailowej,
czwartek 20.02.2020 godz. 10.00 - 11.00
ul. Bernardyńska 3, pok. prof. 

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Jan Paweł II, Miłosierdzie. Antologia tekstów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016
 •      [szukaj w bibliotece] Jan Paweł II. Prawa człowieka i prawa narodów. Antologia tekstów, Kraków: Uniwerystet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2017

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Finansowanie celów kultu religijnego realizowanego przez kościoły i inne związki wyznaniowe [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego, T. 14 2011, s. 141-159.
 • Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, t. 11 2012, s. 321-334.

Wygłoszone Referaty:

 • Status prawny sanktuarium Bożogrobcy w służbie Sanktuarium Świętego Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie 27 maj 2015 Miechów
 • Konkordat jako użyteczny instrument regulacji stosunków Państwo - Kościół Rzeczpospolita Polska i jej konkordaty 04 grudzień 2015 Kraków - UJ
 • Prawo do rezygnacji z przynależności do kościołów i innych związków wyznaniowych – czy w Polsce jest przestrzegane? Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce 03 marzec 2016 Kraków - UPJP II
 • Równe czy identyczne traktowanie osób duchownych w prawie polskim XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Równouprawnienie kosciołów i innych związków wyznaniowych" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykladowców Prawa Wyznaniowego 18 maj 2016 Pokrzywna
 • Problem legalności opłaty za przedłużenie prawa do grobu Pogrzeb w prawie kanonicznym i w prawie świeckim 30 marzec 2017 Kraków
 • Organizacja zgromadzeń religijnych przez członków kościołów i innych związków wyznaniowych XIV Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. "Prawo wyznnaiowe Formalne". 09 maj 2017 Zielona Góra - Kęszyca-Leśna
 • Związek osiąganych przychodów z ubezpieczeniem zdrowotnym osób duchownych Status osoby duchownej we współczesnym państwie 13 wrzesień 2017 Badin - bańska Bystrzyca
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl