wróć na stronę główną UPJPII
dr Sławomir Cebula
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
slawomir.cebula@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Europy Środkowej i Wschodniej 
Dyżur dydaktyczny:
piątek 14.45-15.45 p. 212 

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno kulturowe, Kraków: NOMOS 2011      [w księgarni]
 • Miejsca kultu religijnego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo WSOTiH 2005
 •      [szukaj w bibliotece] Mała ojczyzna - wielka (nie)pamięć. Historia mówiona jako źródło do badania dziejów społecznych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2016

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku na tle regulacji stosunków państwo-mniejszości wyznaniowe [w:] Bogusława Bednarczyk, Zbigniew Pasek, Piotr Stawiński [red.], Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM 2010, s. 121-127.
 •      [szukaj w bibliotece] Miejsce religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. [w:] Tomáš Bubík, Henryk Hoffmann [red.], Pantheon: Náboženství a politika I, Pardubice: Univerzita Pardubice 2007, s. 96-106.
 •      [szukaj w bibliotece] Fides et ratio. Model relacji pomiędzy wiarą a rozumem w nauce Kościoła katolickiego [w:] Tomáš Bubík, Aleš Prázný, Henryk Hoffmann [red.], Pantheon: Náboženství a věda, Pardubice: Univerzita Pardubice 2006, s. 55-62.
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Obraza uczuć religijnych, czyli kontrowersje wokół artykułu 196 kodeksu karnego [w:] Studia Religiologica, 45 (4) 2012, s. 293-300.
 • Ustawodawstwo wyznaniowe w Polsce w opiniach przedstawicieli mniejszości religijnych [w:] Państwo i Społeczeństwo, 1 2010, s. 33-41.
 • Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet katolicki. Teksty - bibliografia - dokumenty [w:] Ateneum Kapłańskie, 625 2013, s. 603-604.
 • Ochrona wolności sumienia i wyznania w polskim Kodeksie karnym [w:] Forum Teologiczne, XV, 2014 2014, s. 97-107.

Wygłoszone Referaty:

 • Tatarzy z Podlasia. Sprawozdanie z badań terenowych Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych 10 marzec 2016 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Świadek i badacz – nieufność i wątpliwości. Jak stworzyć idealny związek? Dyskusja panelowa Mała ojczyzna - wielka (nie)pamięć. Historia opowiadana jako źródło do badania dziejów społecznych 17 maj 2016 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl