wróć na stronę główną UPJPII
o. dr Robert Plich OP
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - asystent 
E-mail:
robert.plich@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Teologii Życia 

Curriculum Vitae

 • 2013 - Praca na stanowisku asystenta na Wydziale Teologicznym UPJPII w Katedrze Ewangelii Życia
 • 2011 - Praca na stanowisku wicerektora Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów
 • 2006 - Praca na stanowisku promotora formacji stałej Polskiej Prowincji Dominikanów
 • 2003 - Prowadzenie regularnych wykładów z teologii moralnej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie
 • 2001 - Studia doktoranckie z teologii moralnej w John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family at Catholic University of America w Waszyngtonie. Uzyskanie stopnia doktora teologii (promotor: William E. May, tytuł rozprawy doktorskiej: A Presentation and a Critique of T. L. Beauchamp and J. F. Childress’s ˝Principles of Biomedical Ethics˝.)
 • 1999 - Święcenia prezbiteratu
 • 1999 - Kontynuacja studiów teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i uzyskanie stopnia Licencjata Teologii (promotor: ks. prof. Krzysztof Szczygieł, tytuł pracy licencjackiej: Antropologiczno-etyczna charakterystyka istnienia i działania sekt oraz ich popularności)
 • 1992 - Studia magisterskie w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie i uzyskanie stopnia Magistra Teologii (dyplom wydany przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, promotor: o. Wojciech Giertych OP, tytuł pracy magisterskiej: Moralna wartość antykoncepcji jako wynik rozdzielenia podwójnej wewnętrznej celowości aktu małżeńskiego)
 • 1985 - Studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie i uzyskanie dyplomu Lekarza Medycyny

Dorobek naukowy

Monografie:

 • A presentation and a critique of T. L. Beauchamp and J.F. Childress's "Principles of Biomedical Ethics", Roma: Pontificia Università Lateranense 2008

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Miłosierdzie jako cnota – koncepcja św. Tomasza z Akwinu [w:] Franciszek Ślusarczyk [red.], Szkoła miłosierdzia świętej Faustyny i Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Misericordia 2008, s. 160-188.
 • Zarys zagadnienia kłamstwa jako czynu wewnętrznie złego [w:] Tomasz Gałuszka OP [red.], Dominikanie o prawdzie, Poznań: W drodze 2010, s. 127-146.
 • Miłosierdzie według św. Tomasza z Akwinu [w:] Elżbieta Matulewicz [red.], Oblicza miłosierdzia : praca zbiorowa, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, s. 165-181.
 • Saint Thomas Aquinas on the Beginning of Human Life [w:] Michał Paluch OP i Piotr Lichacz [red.], Dominicans and the Challenge of Thomism, Warszawa: Instytut Tomistyczny 2012, s. 313-324.
 • „Proporcjonalizm” – hasło [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 16, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 492-493.
 • Duszpasterz tłumaczy i radzi [w:] Magdalena Wojaczek [red.], Aniołkowe Mamy. Historie kobiet, które poroniły. Porady ekspertów, Kraków: Wydawnictwo "M" 2009, s. 207-234.

Artykuly w Czasopismach:

 • Koncepcja miłosierdzia według świętego Tomasza z Akwinu. Geneza, interpretacja i rozwinięcie [w:] Przegląd Tomistyczny, T. XIV 2008, s. 291-358.
 • Sumienie a autorytet Urzędu Nauczycielskiego Kościoła [w:] Przegląd Tomistyczny, T. XVIII 2012, s. 183-196.
 • Położnicza operacja kraniotomii w orzeczeniach Magisterium Kościoła [w:] Studia Bobolanum, Nr 2 2010, s. 123-137.
 • Proporcjonalizm: pokusa utylitaryzmu w teologii moralnej [w:] Forum Teologiczne, T. XII 2011, s. 73-86.
 • Ofiara jako akt cnoty religijności według św. Tomasza z Akwinu [w:] Studia Teologiczne i Humanistyczne, 2/1 2012, s. 51-62.
 • Moralny dylemat dotyczący terminacji ciąż jajowodowych za pomocą salpingostomii lub metotreksatu. Zestawienie ważniejszych racji i argumentów początkowego etapu współczesnej debaty teologicznej [w:] Teologia i Moralność, T. 2 (14) 2013, s. 51-76.
 • Etyczny punkt widzenia [w:] W drodze, Nr 5 (333) 2001, s. 78-101.
 • Studia w życiu kapłana [w:] Teofil, 2 (18) 2002, s. 95-105.
 • Reprodukcyjna Przemoc [w:] Tygodnik Powszechny, Nr 46 2006, s. 0-0.
 • Proporcjonalizm [w:] W drodze, Nr 9 (409) 2007, s. 21-30.
 • Świętość ludzkiej seksualności [w:] Teofil, 2 (26) 2007, s. 85-101.
 • Metoda in vitro - moralnie zła [w:] Wiadomości KAI, Nr 51 2007, s. 11-12.
 • Kwestia antykoncepcji w praktyce spowiedniczej [w:] Pastores, Nr 1 (38) 2008, s. 153-159.
 • Rehabilitacja precyzji [w:] Znak, R. 60, nr 6 2008, s. 149-153.
 • Świętość ludzkiej seksualności [w:] W drodze, Nr 9 (421) 2008, s. 18-35.
 • Nadmierne pożądanie dobrych rzeczy [w:] W drodze, Nr 3 (439) 2010, s. 22-26.
 • Jόdolgokrendetlenkívánása, avagynéhányszó a főbűnökről [w:] Tanítvány, Nr 1 2013, s. 49-52.
 • Godność życia. Z dominikaninem o. Robertem Plichem, wykładowcą teologii moralnej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie, rozmawia Dorota Mazur [w:] Posłaniec Serca Jezusowego, R. 141, nr 3 2012, s. 35-38.
 • Rodzina według Kościoła. Z o. Robertem Plichem OP o nauczaniu Kościoła na temat rodziny rozmawia Dominika Kozłowska [w:] Znak, R. 65, nr 6 2013, s. 18-23.
 • Stanowisko Martina Rhonheimera dotyczące moralnej oceny postępowania w przypadku ciąż jajowodowych oraz w innych sytuacjach konfliktów życiowych [w:] Teologia i Moralność, T. 15 2014, s. 167-211.
 • O naturze autorytetu, strategii i meandrach jego definiowania [w:] Przegląd Tomistyczny, T. 20 2014, s. 183-206.

Wygłoszone Referaty:

 • Brak danych
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl