wróć na stronę główną UPJPII
dr Klaudia Cymanow-Sosin
Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych - adiunkt 
E-mail:
klaudia.cymanow_sosin@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Wydział Nauk Społecznych, Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej 
Dyżur dydaktyczny:
- środa, godz. 12.15-13.15
- ul. Grodzka 40, Instytut DIKS klaudia.cymanow_sosin@upjp2.edu.pl 

Curriculum Vitae

 • 2015 - Małopolski Urząd Wojewódzki - doradca ds. mediów w procesie przygotowania, koordynacji i ewaluacji Światowych Dni Młodzieży i spotkania młodych z Papieżem Franciszkiem (IV - zdanie egzaminu do korpusu służby cywilnej). Udział w nawiązaniu współpracy MUW z IDIKS UPJP2 - koordynator praktyk studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w MUW, współautorstwo i prowadzenie programu "Informator Regionalny ŚDM".
 • 2013 - Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, prowadzone zajęcia: Podstawy public relations, Logistyka komunikacji wizualnej, Narzędzia PR, Media Relations, trening Public relations, Podstawy promocji, reklamy i marketingu, Podstawy Public Relations
 • 2011 - prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie współpracy z mediami dla Stowarzyszenia: Studenci dla Rzeczpospolitej- wolontariat
 • 2009 - Prezes Niepublicznego Instytutu Kształcenia Nauczycieli WE w Krakowie
 • 2009 - Wydawnictwo Edukacyjne - prezes Zarządu Wydawnictwa Edukacyjnego Sp. z o.o. w latach 2009-2011
 • 2008 - Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: teoria komunikacji. Temat rozprawy doktorskiej: „Funkcje metafory we współczesnym przekazie reklamowym” - publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2008 - członek Rady Programowej Polskiego Radia Rzeszów
 • 2005 - dyrektor Biura Poselskiego i sekretarz klubu radnych w Urzędzie Miasta Krakowa
 • 2004 - redaktor naczelna Wiadomości Dzielnicy XI, wydawnictwo „Hipertext”
 • 2002 - członek redakcji pisma naukowego „Konspekt”
 • 2002 - staż doktorancki, dydaktyka uniwersytecka, IFP Uniwersytetu Pedagogicznego
 • 2001 - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – europeistyka (studia podyplomowe) - ocena: bardzo dobry (na podstawie pracy: „Mniejszości narodowe i etniczne w mediach elektronicznych”)
 • 2001 - prowadzenie biura organizacyjnego i współtworzenie Festiwalu „U siebie – At Home”, Telewizja Polska, Oddział w Krakowie
 • 1998 - Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Pedagogicznego (studia fakultatywne 1998-2000) – ocena: bardzo dobry (na podstawie etiudy filmowej „…bo nie jesteś ostateczna” - emisja telewizyjna 12.08. 2000 r.)
 • 1998 - współpraca: „Dziennik Polski”, „Konspekt”, „Suplement”, „Zdanie”. Przeprowadzone wywiady, m. in. z Jerzym Giedroyciem, Ryszardem Kapuścińskim, cykl rozmów z rektorami krakowskich szkół wyższych.
 • 1998 - Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych: - członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (sekcja aksjologii komunikowania), - stały członek Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny od 2011 r., (tworzenie kampanii informacyjnej i społecznej, min. „Serce damy dzieciom Ghany” na rzecz budowy szkoły przez s. Nazaretanki w Ghanie), - członek Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji Młodzieży „Strim”, uczestnictwo w programie „Młodzież dla Europy”.
 • 1997 - Stypendystka: Fundacji im. Stanisława Pigonia (za bardzo dobre wyniku w nauce), Coroczne stypendium naukowe UP im. KEN (za wysoką średnią ocen). Fundacji im Zofii i Władysława Pokusów (za osiągnięcia naukowe).
 • 1997 - staż w mediach: Radio RDN i Radio Plus – prowadzenie cotygodniowej audycji dla młodzieży (1997 – 2000), Radio Kraków – słuchowiska i reportaże (1999), TVP – oddział Kraków - scenariusz i reżyseria „…bo nie jesteś ostateczna” (2000),
 • 1996 - Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego (filologia polska 1996-2001) – ocena: bardzo dobry oraz Studium Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego: doktorat z wnioskiem o wyróżnienie – publikacja dystertacji w formie książkowej.

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

Wygłoszone Referaty:

 • Miejsce przekazu reklamowego w komunikacji społecznej Ogólnopolska Konferencja Polonistów 01 styczeń 0000 Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • Od medialnych obszarów przemilczeń po onkocelebrytyzm – studium przypadku ks. Jana Kaczkowskiego Prywatność w mediach. Prywatność i społecznościowość mediów 14 maj 2015 UPJP2 Kraków
 • Dialog jako forma maksymalizacji skuteczności działań w zakresie public relations Kościoła katolickiego - wyniki badań VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów - Dialog w mediach – media w dialogu 01 styczeń 0000 UPJP2 Kraków
 • Perswazja i manipulacja jako zjawiska kontekstowe na przykładzie reklam sektora usług instytucji rynku finansowego 3. Ogólnopolska konferencja naukowa: Manipulacja w mediach, reklamie i public relation 01 styczeń 0000 UPJP2-UJ Kraków
 • Polska literatura współczesna w intermedialnym uścisku. Wpływ strategii marketingowych i promocyjnych na percepcję czytelniczą Proza polska po roku 1989. Strategie czytania. Konferencja Naukowa Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie 01 styczeń 0000 Maniowy
 • Podróż ludzi księgi Olgi Tokarczuk jako artystyczne motto debiutantki Podróż w literaturze polskiej Konferencja Naukowa Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie 01 styczeń 0000 Maniowy
 • Fotografia reklamowa a pamięć twórcy. Fotokompozycje Ryszarda Horowitza Pisarskie wspomnienia, pamiętniki, dzienniki (w stronę teorii), Konferencja Naukowa Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie 01 styczeń 0000 Maniowy
 • Dlaczego reklama może być interesująca dla literaturoznawcy? Polska krytyka literacka, teatralna i filmowa, Konferencja Naukowa Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie 01 styczeń 0000 Maniowy
 • Miejsce przekazu reklamowego w komunikacji społecznej Intertekstualność w literaturze polskiej, Konferencja Naukowa Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie 01 styczeń 0000 Maniowy
 • Metafora w reportażu lat 70. Polskie paradoksy? 19. Literatura polska w aspekcie egzystencjalnym, religijnym, politycznym, Konferencja Naukowa Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie 01 styczeń 0000 Maniowy
 • Dom dzienny, dom nocny – Olgi Tokarczuk. W poszukiwaniu utraconej tożsamości Proza polska końca XX wieku. Postmodernizm?, Konferencja Naukowa Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie 01 styczeń 0000 Maniowy
 • Wykorzystanie narzędzi public relations w budowaniu wizerunku instytucji niekomercyjnej na przykładzie uczelni kościelnej 1. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Warszawskie Dni Medialne” – Public relations w instytucjach niekomercyjnych 12 listopad 2015 Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 • Etyczny wymiar kreowania sytuacji kryzysowej w procesie przygotowań do Światowych X Etyka mediów 18 maj 2016 Kraków, ul. Bernardyńska 3
 • Obraz ekonomicznej migracji Ukraińców do Polski w nowych mediach - zróżnicowane formy zagrożenia Mowa nienawiści w Sieci. Hejting i trolling w komunikacji społecznej w internecie 05 październik 2016 Warszawa, UKSW
 • Komunikować dziedzictwo - aspekt komunikacyjny i wizerunkowy. II Kongres Kultury Regionów. Wspólśnic dziedzictwo. 19 październik 2016 Nowy Sącz
 • NOWE TECHNOLOGIE W BUDOWIE POZYCJI UNIWERSYTETU - RECEPCJA STUDENTÓW DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Spolecznej 16 wrzesień 2016 Poznan
 • „Niestosowność” i tabu we współczesnej reklamie – shockvertising w wersji light Wzrokocentryzm, wizualność i wizualizacja w kulturze 19 kwiecień 2017 KATEDRA TURYSTYKI KULTUROWEJ I MIGRACJI MIĘDZYKULTUROWYCH, KATEDRA MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, KATEDRA ANTROPOLOGII I TEORII TEATRU. WYDZIAŁ FILOZOFICZNY INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA - AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
 • Plotka, pogłoska i astroturfing we współczesnych mediach – informacja czy dezinformacja? II INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA - JĘZYK A MEDIA. ZJAWISKA JĘZKOWE I KOMUNIKACYJNE WE WSPÓŁCZESNYCH MEDIACH 31 marzec 2017 UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 30-31 MARCA 2017 r.
 • Etyczno- aksjologiczny wymiar komunikacji perswazyjnej - odpowiedzialność społeczna i dobro w mediach, 10 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ - DOKONANIA OSTATNIEJ DEKADY I PERSPEKTYWY ROZWOJOWE NAUK O MEDIACH i KOMUNIKOWANIU W POLSCE 05 czerwiec 2017 Uniwersytet Wrocławski
 • Reklama jako odpowiedź na współczesne dylematy człowieka medialnego Man for the Media or the Media for Man 07 grudzień 2017 Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Ocena działalności Rady Programowej „Radia Kraków” Konferencja Episkopatu Polski 12 grudzień 2017 Warszawa
 • Etyczne ramy mowa nienawiści – podmiotowa odpowiedzialność wobec walczących słów Komisja Medioznawcza Polskiej Akademii Umiejętności 16 styczeń 2018 Kraków - Polska Akademia Umiejętności
 • Projektowanie i badanie komunikowania wizerunkowego na przykładzie przekazów reklamowych – jako propozycja metodologiczna W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach 20 marzec 2018 Polskia Akademia Umiejętności w Krakowie
 • Inicjatorzy, obserwatorzy, wybawcy i beneficjenci – konteksty medialnych kryzysów wizerunkowych Kongres Profesjonalistów PR 20 kwiecień 2018 Rzeszów
 • Reklama multimedialna - w poszukiwaniu paradygmatu badawczego komunikatów perswazyjnych Współczesne Media - problemy i metody badań nad mediami 25 kwiecień 2018 Lublin UMCS
 • Komunikacja reklamowa w stanie rozproszonej uwagi - perspektywa ekonomii percepcji Włącz się na PR 24 kwiecień 2018 Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Etyczne ramy wobec mowy nienawiści - podmiotowa odpowiedzianość wobec walczących słów Posiedzenie Komisji Medioznawczej PAU 16 grudzień 2018 Polska Akademia Umiejętności
 • Prawda w reklamie, prawda o reklamie – paradoksy współczesnych przekazów perswazyjnych Prawdziwe media - uczciwość i prawda w mediach 28 maj 2018 Kraków
 • PRAWDA JAKO WARTOŚĆ W KOMUNIKACJI WIZERUNKOWEJ - NA PRZYKŁADZIE PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH "Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock- genres)" 14 czerwiec 2018 Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Współpraca: Koło Naukowe COOLturoznawcy KRAKÓW, 14-15 czerwca 2018, Gmach Głównym Uniwersytetu Pedagogicznego, ul. Podchorążych 2
 • Metody skutecznej perswazji w komunikowaniu promocyjno-wizerunkowym na przykładzie kampanii crossmedialnych Wiedza Komunikacja Działanie 20 lat Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ 25-26.10.2018 KRAKÓW 25 październik 2018 UJ
 • Powrót do korzeni - życiopisanie i pamięć ukryta w twórczości ludzi gór Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich - Konferencja naukowa Sztuka inspirowana górami Czerwony Dwór, ul. Kasprusie 27 18 sierpień 2018 Zakopane
 • Kreacje i algorytmy - o tworzeniu i badaniu komunikatów wizerunkowych na przykładzie przekazów reklamowych, Wojna światów - zderzenie teorii z praktyką 07 listopad 2018 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Korelacje miedzy public relations i dziennikarstwem w kontekście współczesnej komunikacji społecznej Jakie media? Konferencja na X-lecie Dziennikarstwa KUL 14 listopad 2018 LUBLIN KUL 14-15 listopada 2018
 • W poszukiwaniu fundamentalnych wartości w mediach - recepcja słuchaczy radiowych programów wieczornych OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: SŁOWO, DŹWIĘK, CISZA. SZTUKA AUDIALNA I RADIOWA VOL. III 10 kwiecień 2019 Uniwersytet Łódzki
 • Etyka public relations jako etyka zawodowa – konieczność czy ideał? Kongres Profesjonalistów PR 29 kwiecień 2019 Rzeszów
 • Wizja dziennikarstwa preewangelizacyjnego – kompozycja wyznaczników jakości oddziaływania w mediach w oparciu o model 4P III Colloquium z teologii mediów im. ks. prof. A. Baczyńskiego: "Zanussi - hagiograf - z okazji 80. rocznicy urodzin Mistrza" 14 czerwiec 2019 Częstochowa
 • Wykorzystanie stereotypów w reklamie na przykładzie kontrowersyjnej kampanii American Airlines Media Biznes Kultura 21 październik 2019 Uniwersytet Gdański
 • Metafory polskośći narracje patriotyczne w dialogu Jerzego Giedrycia z młodymi - studium przypadku Rola medialnych i transmedialnych procesów narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków 07 listopad 2019 Kraków - Polska Akademi Nauk
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl