wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Miłosz Hołda
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - adiunkt 
E-mail:
milosz.holda@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Wydział Filozoficzny, Katedra Filozofii Człowieka 
Dyżur dydaktyczny:
poniedziałek, g. 13.00-14.00, Bernardyńska 3, p. 116 

Curriculum Vitae

 • 2010 - Studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy doktorskiej p.t. „Epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga. Próba teistycznego uprawomocnienia poznawczych roszczeń nauki”. Promotor: dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL. Praca została nagrodzoną Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską za rok 2013.
 • 2005 - Studia licencjackie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy licencjackiej p.t. „Samoświadomość w filozofii Jean-Paul Sartre’a”. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Judycki.
 • 1999 - Studia magisterskie z teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach (afiliowanym do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie), zakończone obroną pracy magisterskiej p.t. „Problematyka sumienia jako miejsce spotkania filozofii Martina Heideggera i teologii Karla Rahnera”. Promotor: dr hab. Jarosław Jagiełło.

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

Wygłoszone Referaty:

 • „Rozbiéranie niedorzeczności”. Księdza Stefana Pawlickiego obrona dualizmu antropologicznego Ks. Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej 17 luty 2016 Centrum Resurrectionis, Kraków, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1
 • Co Tischner zwie myśleniem? 10 Dni Księdza Tischnera 09 marzec 2016 Muzeum Regionalne w Starym Sączu, Rynek 6
 • Czy pytający Jezus jest wszechmocnym Bogiem? IV Wykłady otwarte im. Bocheńskiego 22 marzec 2012 Klasztor OO. Dominikanów, ul .Stolarska 12, Kraków
 • Epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga IX Polski Zjazd Filozoficzny 19 wrzesień 2012 Gliwice
 • Czy nauka zakłada istnienie Boga? LV Tydzień Filozoficzny organizowany przez Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 12 marzec 2013 KUL, Lublin
 • Wiarygodność aktu wiary w dialogu z antropologią kulturową – stanowisko teisty IX Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce WIARA I/A WIARYGOD-NOŚĆ 19 wrzesień 2013 Turno koło Białobrzegów Radomskich
 • „Krzysztofa Michalskiego myślenie o Bogu” - prowadzenie panelu „XIV Dni Tischnerowskie”, 25 kwiecień 2014 PWST, Kraków
 • Współczesne koncepcje natury ludzkiej - prowadzenie panelu XV Dni Tischnerowskie 23 kwiecień 2015 UJ, Kraków
 • Niebiańskie poznanie. Spekulacje w nauce i filozofii Niebo w humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii 18 maj 2015 Kielce
 • Umysł Boga – poszukiwania w teologii i (innych) naukach Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w WSD w Kielcach 21 październik 2014 Kielce
 • Założenia nauki a istnienie Boga Dominkańskie Studium Filozofii i Teologii 18 październik 2014 Klasztor OO. Dominikanów, Kraków
 • The Embodied Mind of God Epistemology and Theology 01 czerwiec 2016 Bydgoszcz
 • The Idea of Perfect Religious Beliefs Epistemology of Religious Beliefs 21 wrzesień 2016 Warszawa
 • Michała Hellera apofatyczna teologia czasu „Aspects of Time - Oblicza czasu”. VIII konferencja z cyklu „Wokół Myśli Michała Hellera" 02 grudzień 2016 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl