wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Miłosz Hołda
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - adiunkt 
E-mail:
milosz.holda@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Wydział Filozoficzny, Katedra Filozofii Człowieka 
Dyżur dydaktyczny:
poniedziałek, g. 13.00-14.00, Bernardyńska 3, p. 116 

Curriculum Vitae

 • 2010 - Studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy doktorskiej p.t. „Epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga. Próba teistycznego uprawomocnienia poznawczych roszczeń nauki”. Promotor: dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL. Praca została nagrodzoną Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską za rok 2013.
 • 2005 - Studia licencjackie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy licencjackiej p.t. „Samoświadomość w filozofii Jean-Paul Sartre’a”. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Judycki.
 • 1999 - Studia magisterskie z teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach (afiliowanym do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie), zakończone obroną pracy magisterskiej p.t. „Problematyka sumienia jako miejsce spotkania filozofii Martina Heideggera i teologii Karla Rahnera”. Promotor: dr hab. Jarosław Jagiełło.

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

Wygłoszone Referaty:

 • „Rozbiéranie niedorzeczności”. Księdza Stefana Pawlickiego obrona dualizmu antropologicznego Ks. Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej 17 luty 2016 Centrum Resurrectionis, Kraków, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1
 • Co Tischner zwie myśleniem? 10 Dni Księdza Tischnera 09 marzec 2016 Muzeum Regionalne w Starym Sączu, Rynek 6
 • Czy pytający Jezus jest wszechmocnym Bogiem? IV Wykłady otwarte im. Bocheńskiego 22 marzec 2012 Klasztor OO. Dominikanów, ul .Stolarska 12, Kraków
 • Epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga IX Polski Zjazd Filozoficzny 19 wrzesień 2012 Gliwice
 • Czy nauka zakłada istnienie Boga? LV Tydzień Filozoficzny organizowany przez Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 12 marzec 2013 KUL, Lublin
 • Wiarygodność aktu wiary w dialogu z antropologią kulturową – stanowisko teisty IX Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce WIARA I/A WIARYGOD-NOŚĆ 19 wrzesień 2013 Turno koło Białobrzegów Radomskich
 • „Krzysztofa Michalskiego myślenie o Bogu” - prowadzenie panelu „XIV Dni Tischnerowskie”, 25 kwiecień 2014 PWST, Kraków
 • Współczesne koncepcje natury ludzkiej - prowadzenie panelu XV Dni Tischnerowskie 23 kwiecień 2015 UJ, Kraków
 • Niebiańskie poznanie. Spekulacje w nauce i filozofii Niebo w humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii 18 maj 2015 Kielce
 • Umysł Boga – poszukiwania w teologii i (innych) naukach Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w WSD w Kielcach 21 październik 2014 Kielce
 • Założenia nauki a istnienie Boga Dominkańskie Studium Filozofii i Teologii 18 październik 2014 Klasztor OO. Dominikanów, Kraków
 • The Embodied Mind of God Epistemology and Theology 01 czerwiec 2016 Bydgoszcz
 • The Idea of Perfect Religious Beliefs Epistemology of Religious Beliefs 21 wrzesień 2016 Warszawa
 • Michała Hellera apofatyczna teologia czasu „Aspects of Time - Oblicza czasu”. VIII konferencja z cyklu „Wokół Myśli Michała Hellera" 02 grudzień 2016 Kraków
 • „Sceptyczny teizm” i korzyści z transcendencji "Kryzys człowieczeństwa?". "Transgresja i transcendencja – dwie nadzieje" 25 maj 2017 Kraków
 • Eternally Hidden God. Karl Rahner’s Possible Contribution to Contemporary Discussion on Divine Hiddenness “The Nature of God. Ontological and Epistemological Issues” 25 maj 2018 Gdańsk
 • Divine Hiddenness and Human Desires - Seminar I Economy of Desire. Beyond Secular Faith - International Summer School and Conference 18 czerwiec 2018 Granada, Hiszpania
 • Divine Hiddenness and Human Desires - Seminar II Economy of Desire. Beyond Secular Faith - International Summer School and Conference 19 czerwiec 2018 Granada, Hiszpania
 • Divine Hiddenness an Human Desires - Seminar III Economy of Desire. Beyond Secular Faith - International Summer School and Conference 20 czerwiec 2018 Granada, Hiszpania
 • Divine Hiddenness and Human Desires - Seminar IV Economy of Desire. Beyond Secular Faith - International Summer School and Conference 21 czerwiec 2018 Granada, Hiszpania
 • Divine Hiddenness and Human Desires - Seminar V Economy of Desire. Beyond Secular Faith - International Summer School and Conference 22 czerwiec 2018 Granada, Hiszpania
 • Sebastiana Petrycego z Pilzna etyka cnót i epistemologia cnót Sebastian Petrycy z Pilzna - 400 lat od polskiego wydania "Etyki nikomachejskiej" 09 maj 2018 Kraków
 • Three Kinds of Religious Knowledge and the Problem of Diversity Philosophy of Religion in a Pluralistic World 30 sierpień 2018 Praga, Czechy
 • Historia problemu "Bożego ukrycia" Otwarte seminarium: “Czy ukrytość Boga jest prawdziwym problemem?”, Katolicki Uniwersytet Lubelsk 22 maj 2018 Lublin
 • Threefold Hidden God “Analytic Theology and the Tri Personal God. The Trinitarian Renewal in Analytic Tradition” 13 wrzesień 2018 Universite Catholique de Louvain
 • Co możemy zrobić, gdy Bóg zakrywa swoje oblicze? Lekcje Sorena Kierkegaarda i Normana Lamma Bóg a przekonania religijne 25 październik 2018 Lublin, KUL
 • Zerwany przekaz – Chantal Delsol o konsekwencjach rewolucji roku 1968 ROK 1968 – 50 LAT OD REWOLUCJI ANTROPOLOGICZNEJ 05 czerwiec 2018 Kraków
 • Teologia naturalna Józefa Życińskiego 100-lecie niepodległości - wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce 24 październik 2018 Kraków
 • Józefa Tischnera epistemologia rozumu politycznego i etyka prawdy Drogi i bezdroża zaangażowania publicznego. Ksiądz Józef Tischner - etyk w świecie polityki 18 październik 2018 Chojnice
 • Heideggerowska filozofia Bożego ukrycia na tle współczesnej dyskusji w obszarze filozofii analitycznej Heidegger w Polsce 28 wrzesień 2018 Jabłonna k. Warszawy
 • Jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze?" Księga Psalmów na tle współczesnych dyskusji o Bożym ukryciu IV sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego "Psalmy - poezja czy modlitwa?" 06 listopad 2018 Tyniec
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl